รับส่วนลด 40%
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหา ไพร์มออฟฟิศ (POPFu)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
6.05
0.00(0.00%)
ปิดตลาด
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
6.006.05
ช่วง 52 สัปดาห์
5.6011.40
เสนอซื้อ/เสนอขาย
6.00 / 6.05
ปิดตลาดครั้งก่อน
6.05
เปิดตลาด
6
ช่วงระยะของวัน
6-6.05
ช่วง 52 สัปดาห์
5.6-11.4
ปริมาณการซื้อขาย
287,200
ปริมาณเฉลี่ย (3
208,400
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1
-46.93%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
481,638,600
มูลค่ายุติธรรม
ปลดล็อก
ช่วงการจ่ายเงินปันผลที่ต่อเนื่อง
ปลดล็อก
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ POPFu วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ

ประวัติบริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพรม์ออฟฟิศ เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ก็เพื่อระดมเงินทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเพื่อใช้หาประโยชน์ทางการค้า บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รับเป็นบริษัทรับบริหารจัดการกองทุน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) รับหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลผลประโยชน์กองทุนฯ กองทุนฯ ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยการซื้อและเช่าที่ดินเปล่า อาคาร อุปกรณ์ และระบบสาธารณูปโภคของอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ และ อาคาร สมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2) กองทุนยังได้ลงทุนในหลากหลายโครงการ อาทิ สัญญาเช่าที่ดินและอาคารกับบริษัท ภิรัชบุรี จำกัด, สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กับบริษัท เพนต้า 591 จำกัด, สัญญาเช่าพื้นที่และอุปกรณ์กับบริษัท เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์ จำกัด, สัญญาให้บริการกับบริษัท เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์ จำกัด ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเช่าระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ และบริการต่าง ๆ สำหรับพื้นที่สาธารณะ

การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย