💼 ปกป้องพอร์ตของคุณด้วยฟีเจอร์การคัดเลือกหุ้นโดย AI จาก InvestingPro - ตอนนี้ลดสูงสุดถึง 50% รับส่วนลด

อัพเดต 13 หลักทรัพย์ร้อน "ประกันสังคม" ถือหุ้นอันดับ 1

เผยแพร่ 10/02/2564 08:39
อัพเดท 09/07/2566 17:32
BCP
-
LPN
-
POPFu
-
SIRIPu
-
LHSCu
-
WHABTu
-
WHARTu
-
SRIPANWAu
-
GAHREITu
-
ERWPF
-
KPNPF
-
TU-PF
-
URBNPF
-

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า ดีใจกับมนุษย์เงินเดือน ตามมาตรา 33 ด้วยนะคะ ที่จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลคนละ 4 พันบาท พอดั๊นเห็นข่าวนี้ก็เลยจะพาไปอัพเดตว่า ตอนนี้ ณ เวลานี้ สำนักงานประกันสังคม ได้เข้าไปถือหุ้นในหลักทรัพย์ตัวไหนที่ถือเป็นอันดับ 1 กันบ้าง

เดือนก.พ. ปี 64 ประกันสังคมลงทุนมีหลักทรัพย์ต่างๆ 257,915,492,202 บาท และ พบว่ามี 13 ตัว ที่ประกันสังคมถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับ 1 (ข้อมูลเดิมเมื่อพ.ค. ปี63 มี 12 ตัว) แบ่งเป็นหุ้น 2 ตัว , 6 กองทุน และ 5 ทรัสต์

1.บางจากปิโตรเลียม จำกัด (BK:BCP)ประกันสังคมถืออันดับ 1 (198,212,697 หุ้น หรือ 14.40%) อันดับ 2 คือ กระทรวงการคลัง (9.98%)

เมื่อ ก.ย.61 ประกันสังคม ถือ 14.46% ต่อมา ก.ค. 62 ขยับถือเป็น 14.70% จากนั้น พ.ค.63 ลดลงเหลือ 14.40%

ราคา BCP ณ วันที่ 5 ก.พ. 64 ปิดที่ 26.00 บาท เท่ากับมูลค่า 5,153,530,122 บาท, ราคาปี64 YTD +26.21% , ปี 63 -26.43%, ปี 62-11.81%

 

2.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (BK:LPN) ประกันสังคมถืออันดับ 1 (68,616,600 หุ้น หรือ 4.65%) อันดับ 2 คือ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (3.19%)

เมื่อ ส.ค.61 ประกันสังคม ถือ 4.64% ต่อมา ก.พ. 62 ขยับถือเป็น 4.90% จากนั้น ก.พ.63 ลดลงเหลือ 4.65%

ราคา LPN ณ วันที่ 5 ก.พ. 64 ปิดที่ 4.90 บาท เท่ากับมูลค่า 336,221,340 บาท,ราคา ปี64 YTD +5.15 %, ปี 63 +6.39%, ปี 62 -30.48%

 

กองทุนรวม  6 กอง ประกอบด้วย

1.Prime Office Leasehold Property Fund (BK:POPFu) ลงทุนในสิทธิการเช่า ที่ดิน อาคาร อาคารยูบีซี 2 /อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์/ อาคารสำนักงานโครงการบางนา ทาวเวอร์

ประกันสังคมถืออันดับ 1 (81,059,400หุ้น หรือ16.83%) อันดับ 2 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (5.86%)

เมื่อ ก.ค.61 ประกันสังคม ถือ 19.63% ต่อมามี.ค. 62 ขยับถือเป็น 20.69% จากนั้น พ.ค. 63 ลดลงเหลือ 17.12% และ พ.ย. 63 เหลือ16.83%

ราคาณ วันที่ 5 ก.พ. 64 เท่ากับ 10.80 บาท หรือรวมมูลค่า 875,441,520บาท, ราคา ปี 64 YTD1.89%, ปี 63 -18.46%, ปี 62-1.52%

 

2.Siri Prime Office Property Fund (BK:SIRIPu) ลงทุนในกรรมสิทธิ์ ที่ดิน อาคารสำนักงานสิริภิญโญ

ประกันสังคมถืออันดับ1 ( 46,820,800หุ้น หรือ27.54%) อันดับ 2 บริษัทบีบี แคปปิตอล จำกัด (25.12%)

เมื่อ ก.ค.61 ประกันสังคม ถือ 29.17% ต่อมา พ.ย.62 ลดลงเหลือ 28.09% จากนั้นมี.ค.63 ลดลงเหลือ 27.54%

ราคาณ วันที่ 5 ก.พ. 64 เท่ากับ 8.90 บาท หรือรวมมูลค่า 416,705,120 บาท,ราคา ปี 64 YTD +.89%,ปี 63 -19.16%, ปี 62-6.14%

 

3.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น ลงทุนในกรรมสิทธิ์ ที่ดิน อาคารสำนักงาน และระบบสาธารณูปโภคของอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์

ประกันสังคม ถืออันดับ 1 (37,948,100หุ้น หรือ 21.08%) อันดับ 2 นาย กฤษณ์ ณรงค์เดช (16.26%)

เมื่อ ก.ย.61 ประกันสังคมถือ 20.98% ต่อมา มิ.ย. 62 ขยับถือเป็น 21.08% จนถึงปัจจุบัน

ราคา ณ วันที่ 5 ก.พ. 64 เท่ากับ 7.50 บาท มูลค่า 284,610,750 บาท , ราคาปี 64 YTD+4.90%, ปี 63 -14.37%, ปี 62-7.22%

 

4.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (freehold) โรงแรมไอบิส ป่าตอง และ โรงแรมไอบิส พัทยา

ประกันสังคมถืออันดับ 1 (50,821,200 หุ้น หรือ 28.86%) อันดับ 2 บมจ.บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ถือ (35,220,000 หุ้น หรือ 20.00%)

เมื่อปี 61 ประกันสังคม ถือ 28.86% จนถึงปัจจุบัน

ราคา ณ วันที่ 5 ก.พ. 64 ปิดที่ 4.08 บาท เท่ากับมูลค่า 207,350,496 บาท, ราคา ปี 64 YTD -3.77%, ปี 63 -17.67%, ปี 62 -2.83%

 

5.กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ลงทุนในสิทธิการเช่า ที่ดิน โครงการ "ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์"

ประกันสังคม ถืออันดับ1 (80,000,000 หุ้น หรือ 76.75%) อันดับ 2 นายทวน ผาติหัตถกร (1.93%)

เมื่อ เม.ย.62 ประกันสังคม ถือ 76.75% จนถึงปัจจุบัน

ราคา ณ วันที่ 5 ก.พ. 64 เท่ากับ 1.29 บาท มูลค่า 103,200,000 บาท, ราคาปี64 YTD-11.03%, ปี 63 -17.14%, ปี 62+3.55%

 

6.กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาว ในที่ดิน อาคารพักอาศัยบางส่วนโครงการเออร์บานา หลังสวน

ประกันสังคม ถืออันดับ 1 (21,600,000 หุ้น หรือ 30.00%) อันดับ 2 นายธีระพล หวังมนตรี (11.68%)

เมื่อ ส.ค.61 ประกันสังคม ถือ 30.00% จนถึงปัจจุบัน

ราคา ณ วันที่ 5 ก.พ. 64 เท่ากับ 2.60 บาท มูลค่า 56,160,000 บาท, ราคาปี64 YTD +3.17%, ปี 63 -44.25% ,ปี 62 +17.71%

ทรัสต์ 5

 

1.WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (BK:WHARTu)

ประกันสังคมถืออันดับ1 (หุ้น 421,896,055 หรือ 16.51%) อันดับ 2 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (15.00%)

เมื่อ ก.ย.61 ประกันสังคม ถือ 20.05% ต่อมา เม.ย. 62 ลดลงเหลือ 17.33% จากนั้น มี.ค.63 ลดลงเหลือ 16.94% และ พ.ย. 63 เหลือ 16.51%

ราคา ณ วันที่ 5 ก.พ. 64 เท่ากับ 12.10 บาท มูลค่า 5,104,942,265 บาท,ราคาปี 64 YTD -9.02%, ปี 63 -23.14%, ปี 62 +56.66%

 

2.Sri Panwa Hospitality REIT (BK:SRIPANWAu)ลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง โครงการโรงแรมศรีพันวา

ประกันสังคม ถืออันดับ 1 (63,072,615 หุ้น หรือ 22.60%) อันดับ 2 บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด (19.49%)

เมื่อ พ.ค.61 ประกันสังคม ถือ 25.02% ต่อมา พ.ย. 62 ลดลง 23.22% จากนั้น มี.ค.63 ลดลงเหลือ 22.60%

ราคา ณ วันที่ 5 ก.พ. 64 เท่ากับ 7.80 บาท มูลค่า 491,966,397 บาท,ราคาปี 64 YTD -1.89% ,ปี 63 -29.02% ,ปี 62 +3.70%

 

3.WHABT(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์)  (BK:WHABTu) ลงทุนในในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่า โครงการเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

ประกันสังคม ถืออันดับ 1 (55,017,500 หุ้น หรือ 27.24%) อันดับ 2 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (15.00%)

เมื่อ ก.ย.61 ประกันสังคม ถือ 26.10% ต่อมา พ.ย.62 ขยับถือเป็น 27.22% จากนั้น มิ.ย.63 เพิ่มเป็น 27.24% 

ราคา ณ วันที่ 5 ก.พ. 64 เท่ากับ 8.70 บาท มูลค่า 478,652,250 บาท, ราคาปี 64 YTD+1.16%, ปี 63 -11.34%, ปี 62 -2.02%

 

4.LHSC (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์)  (BK:LHSCu)ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21

ประกันสังคม ถืออันดับ 1 (44,452,900 หุ้น หรือ 9.11%) อันดับ 2 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด (9.00%)

เมื่อ ก.ย.61 ประกันสังคมถือ 10.15% ต่อมา ธ.ค. 62 ลดลง 9.61% จากนั้น เม.ย.63 ลดลงเหลือ 9.24% และ ธ.ค.63 เหลือ 9.11%

ราคา ณ วันที่ 5 ก.พ. 64 เท่ากับ 10.70 บาท มูลค่า 475,646,030 บาท, ราคา ปี 64 YTD-6.14%, ปี 63 -37.36%, ปี 62 +12.35%

 

5.GAHREIT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้) (BK:GAHREITu) ลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างโรงแรม เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา

ประกันสังคม ถืออันดับ 1 ( 37,876,100 หุ้น หรือ 21.58%) อันดับ 2 บริษัท แกรนด์ เอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (10.00%)

เมื่อ ส.ค.61 ประกันสังคม ถือ 21.10% ต่อมา ก.ย.62 ขยับถือเป็น 21.58% จนถึงปัจจุบัน

ราคา ณ วันที่ 5 ก.พ. 64 เท่ากับ 7.65 บาท มูลค่า 289,752,165 บาท, ราคาปี 64 YTD -2.55% ,ปี 63 -13.74% ,ปี 62 -3.70%

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 13 หลักทรัพย์ที่ประกัยสังคมถือหุ้นใหญ่ ถือดูผลตอบแทบด้านราคาในปี 63 ไม่สดใสนัก แต่ปี 64 หลายตัวเริ่มฟื้นกลับมาบ้างแล้วนะคะ 

 

ความคิดเห็นล่าสุด

กำลังโหลดบทความถัดไป...
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย