รับส่วนลด 40%
🔎 ดู NVDA ProTips ทั้งหมด สำหรับข้อมูลความเสี่ยงหรือผลตอบแทนทันทีรับส่วนลด 40%

ไพร์มออฟฟิศ (SIRIPu)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
7.00
-0.45(-6.04%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
7.007.00
ช่วง 52 สัปดาห์
6.009.45
เสนอซื้อ/เสนอขาย
7.00 / 7.75
ปิดตลาดครั้งก่อน
7.45
เปิดตลาด
7
ช่วงระยะของวัน
7-7
ช่วง 52 สัปดาห์
6-9.45
ปริมาณการซื้อขาย
200
ปริมาณเฉลี่ย (3
4,545
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1
-3.87%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
170,000,000
มูลค่ายุติธรรม
ปลดล็อก
ช่วงการจ่ายเงินปันผลที่ต่อเนื่อง
ปลดล็อก
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ SIRIPu วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ

ประวัติบริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ก็เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ทั้งในและต่างประเทศ โดยเงินทุนจากการระดมทุนนั้นนำไปซื้อ เช่า หรือเช่าช่วง หรือทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์ถาวร และสิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วง ตลอดจนหาผลประโยชน์จากอสิงหาริมทรัพย์ถาวรดังกล่าว อันรวมถึงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และจําหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ ที่กองทุนฯ ได้ลงทุนไว้หรือได้มา รวมไปถึง การให้เช่าและการให้เช่าช่วง ตลอดจนการจำหน่าย หรือทำการสิ่งใดก็ตามนอกเหนือจากนี้เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพย์ดังกล่าวในการสร้างรายได้และผลตอบแทนกลับคืนมายังกองทุนฯ และผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด รับเป็นผู้จัดการกองทุนฯ กองทุนฯ นั้นแรกเริ่มได้ลงทุนในอาคารสิริภิญโญ ในส่วนพื้นที่สำนักงานให้เช่า อันประกอบด้วยที่ดินและระบบสาธารณูปโภค กองทุนฯ ยังได้ซื้อสิงหาริมทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินโครงการจากบริษัท ปภานัน จำกัด

การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย