ไพร์มออฟฟิศ (SIRIPu)

ไทย
8.50
0.00(0.00%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  1,800
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  8.50/9.00
 • ช่วงระยะของวัน:
  8.50 - 8.50

ภาพรวมของ SIRIPu

ปิดตลาดครั้งก่อน
8.5
ช่วงระยะของวัน
8.5-8.5
รายรับ
72.18M
เปิดตลาด
8.5
ช่วง 52 สัปดาห์
6-11
EPS
0.21
ปริมาณการซื้อขาย
1,800
มูลค่าตลาด
1.45B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
0.2011
(2.37%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
983
อัตราส่วน P/E
37.29
Beta
0.29
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
0.59%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
170,000,000
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
-
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร ไพร์มออฟฟิศ?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

บทวิเคราะห์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ

ประวัติบริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ

ประวัติบริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ

อุตสาหกรรม
ตลาดทุน
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย
 • ประเภท:หลักทรัพย์
 • ตลาด :ไทย
 • ISIN:TH5374010004

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ก็เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ทั้งในและต่างประเทศ โดยเงินทุนจากการระดมทุนนั้นนำไปซื้อ เช่า หรือเช่าช่วง หรือทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์ถาวร และสิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วง ตลอดจนหาผลประโยชน์จากอสิงหาริมทรัพย์ถาวรดังกล่าว อันรวมถึงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และจําหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ ที่กองทุนฯ ได้ลงทุนไว้หรือได้มา รวมไปถึง การให้เช่าและการให้เช่าช่วง ตลอดจนการจำหน่าย หรือทำการสิ่งใดก็ตามนอกเหนือจากนี้เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพย์ดังกล่าวในการสร้างรายได้และผลตอบแทนกลับคืนมายังกองทุนฯ และผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด รับเป็นผู้จัดการกองทุนฯ กองทุนฯ นั้นแรกเริ่มได้ลงทุนในอาคารสิริภิญโญ ในส่วนพื้นที่สำนักงานให้เช่า อันประกอบด้วยที่ดินและระบบสาธารณูปโภค กองทุนฯ ยังได้ซื้อสิงหาริมทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินโครงการจากบริษัท ปภานัน จำกัด

อ่านเพิ่มเติม

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซื้อถือหุ้นไว้ขายขายขาย
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อทันทีซื้อซื้อขายขาย
สรุปซื้อทันทีถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ขายขาย