ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

0
เวอร์ชันเนื้อหาแบบไม่มีโฆษณา อัพเกรดประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ Investing.com ของคุณ ประหยัดสูงถึง 40% รายละเอียดเพิ่มเติม

เจาะ 17 หุุ้น "พอร์ตกองทุนวายุภักษ์ 1" ปี 63 ดิ่งยกแผง - ปี 64 YTD บวกอื้อ

th.investing.com/analysis/article-200435217
เจาะ 17 หุุ้น "พอร์ตกองทุนวายุภักษ์ 1" ปี 63 ดิ่งยกแผง - ปี 64 YTD บวกอื้อ
โดย อิป้าหามาเล่า เจ้าของเพจอิป้าหามาเล่า   |  Jan 29, 2021 09:54
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
ได้บันทึกบทความนี้ไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
 

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้ไปอัพเดตพอร์ตหุ้นของ "กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง" ที่บริหารและจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะแบ่งการถือหุ้นแต่ละตัวเท่าๆ กันเลยค่ะ

ในปัจจุบันกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่งเข้าไปถือหุ้นเกิน 0.5% ทั้งสิ้น 17 หลักทรัพย์ ปี 63 ผลประกอบการด้านราคาเป็นบวกแค่ตัวเดียว คือ IVL ส่วนอีก 16 ตัวเป็นลบหมด คือ PTT, SCB, TMB, KTB, BCP, ESSO, EGCO, THAI, RATCH, BKI, SCCC, SPRC, MAJOR, CENTEL, AMATA, KWC

ส่วนในปี 64 ผลตอบแทนด้านราคา 17 ตัว เป็นบวก 11 ตัว ลบ 5 ตัว ไม่เปลี่ยนแปลง 1 ตัว ไปดูกันเลยค่ะ

1.PTT (บมจ.ปตท. (BK:PTT)) มูลค่า 70,778,491,625 บาท

กองทุนวายุภักษ์ 1 ถือในอันดับ 2และ 3 ถือ 6.08% ข้อมูลย้อนหลังปี 61-62-63 ถือในสัดส่วนเดิม

เงินปันผลตอบแทนเมื่อ 22 ม.ค.64 อยู่ที่ 5.06% ,ราคาปี 62 อยู่ที่ -4.35%, ปี 63 อยู่ที่ -3.41%, ปี 64 ต้นปีถึง 22 ม.ค.64 อยู่ที่ -7.06%

2.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (BK:SCB) มูลค่า 36,810,853,125 บาท

กองทุนวายุภักษ์ 1 ถือในอันดับ 2และ 3 ถือ 11.56% ข้อมูลย้อนหลังปี61-62-63 ถือในสัดส่วนเดิม

เงินปันผลตอบแทนเมื่อ 22 ม.ค.64 อยู่ที่ 6.61% ,ราคา ปี 62 อยู่ที่ -8.61%, ปี 63 อยู่ที่ -28.28%, ปี 64 ต้นปีถึง 22 ม.ค.64 อยู่ที่ +8.00%

3.ธนาคารทหารไทย จำกัด (BK:TMB) มูลค่า 5,862,422,732 บาท

กองทุนวายุภักษ์ 1 ถือในอันดับ 5 และ 6 ถือ 5.11% เริ่มเข้าถือหุ้นเมื่อ 2 ธ.ค.62 ในสัดส่วน 6.72% ก่อนลดลงเหลือ 4.97% (9 เม.ย.63) และเพิ่มขึ้นเป็น 5.11% (9 ก.ค.63)

เงินปันผลตอบแทน เมื่อ 22 ม.ค.64 อยู่ที่ 2.77% , ผลตอบแทนราคา ปี 62 อยู่ที่ -23.64%, ปี 63 อยู่ที่ -35.71%, ปี 64 ต้นปีถึง 22 ม.ค.64 อยู่ที่ +7.41%

4.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (BK:KTB)มูลค่า 3,822,195,725 บาท

กองทุนวายุภักษ์ 1 ถือในอันดับ 5 และ 6 ถือ 2.19% โดย พ.ค.61 ถือ 2.20% ต่อมาลดเหลือ 2.18% (เม.ย.62) แล้วกลับขึ้นมา 2.20% (เม.ย.63) จากนั้นลดลงเหลือ 2.19% (มิ.ย.63)

เงินปันผลตอบแทน เมื่อ 22 ม.ค.64 อยู่ที่ 6.17% ,ราคา ปี 62 อยู่ที่ -14.58%, ปี 63 อยู่ที่ -32.32%, ปี 64 ต้นปีถึง 22 ม.ค.64 อยู่ที่ +9.91%

5.BCP (บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น) มูลค่า 2,624,356,800 บาท

กองทุนวายุภักษ์ 1 ถือในอันดับ 3 และ 4 ถือ7.33% โดยข้อมูลย้อนหลังปี 61-62-63 ถือในสัดส่วนเดิม

เงินปันผลตอบแทน เมื่อ 22 ม.ค.64 อยู่ที่ 3.31% , ราคา ปี 62 อยู่ที่ -11.81%, ปี 63 อยู่ที่ -26.43%, ปี 64 ต้นปีถึง 22 ม.ค.64 อยู่ที่ +18.45%

6.เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (BK:ESSO) มูลค่า 1,477,681,480 บาท

กองทุนวายุภักษ์ 1 ถือในอันดับ 2และ 3 (ถือ4.85%) โดยถือ 3.91% (พ.ค.61) ต่อมา เพิ่มเป็น 4.11% (พ.ค.62) จากนั้นเพิ่มเป็น 4.67% (มี.ค.63) และเพิ่มอีกครั้งเป็น 4.85% (มิ.ย.63)

เงินปันผลตอบแทน เมื่อ 22 ม.ค.64 (N/A%) ,ราคา ปี 62 อยู่ที่ -15.20%, ปี 63 อยู่ที่ -14.45%, ปี 64 ต้นปีถึง 22 ม.ค.64 อยู่ที่ +15.54%

7.อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (BK:IVL)มูลค่า 947,152,500 บาท

กองทุนวายุภักษ์ 1 ถือในอันดับ 10 และ 11 ถือ 0.45% โดยถือ 0.51% (ส.ค.61) ต่อมาเพิ่มเป็น 0.61% (ส.ค.63) และลดลงเหลือ 0.45% (พ.ย.63)

เงินปันผลตอบแทน เมื่อ 22 ม.ค.64 อยู่ที่ 3.33%,ราคา ปี 62 อยู่ที่ -35.48%, ปี 63 อยู่ที่ +5.71%, ปี 64 ต้นปีถึง 22 ม.ค.64 อยู่ที่ -0.68%

8. ผลิตไฟฟ้า จำกัด (BK:EGCO) มูลค่า 664,074,325 บาท

กองทุนวายุภักษ์ 1 ถือในอันดับ 11 และ 12 ถือ 0.67% โดยเริ่มถือ 0.66% (ก.ค.63) และเพิ่มเป็น 0.67% (ก.ย.63)

เงินปันผลตอบแทน เมื่อ 22 ม.ค.64 (3.48%), ราคา ปี 62 คือ +32.26%, ปี 63 คือ -41.31%, ปี 64 ต้นปีถึง 22 ม.ค.64อยู่ที่ -2.86%

9.การบินไทย จำกัด (BK:THAI)มูลค่า 649,068,083 บาท

กองทุนวายุภักษ์ 1 ถือในอันดับ 2 และ 3 ถือ 8.54% โดยถือ 7.56% (เม.ย.61) และเพิ่มเป็น 8.54% (ก.ค.63)

เงินปันผลตอบแทน เมื่อ 22 ม.ค.64 (N/A%), ราคาปี 62 อยู่ที่ -43.39%, ปี 63 อยู่ที่ -53.87%, ปี64 ต้นปีถึง 22 ม.ค.64 อยู่ที่ +10.13%

10.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (BK:RATCH)มูลค่า 478,459,725 บาท

กองทุนวายุภักษ์ 1 ถือในอันดับ 9 และ 10 ถือ 0.65% โดยเริ่้มถือ ก.ย. 63

เงินปันผลตอบแทน เมื่อ 22 ม.ค.64 อยู่ที่ 4.73% ,ราคาปี 62 อยู่ที่ +35.47%, ปี 63 อยู่ที่ -22.91%, ปี 64 ต้นปีถึง 22 ม.ค.64 อยู่ที่ -4.25%

11.กรุงเทพประกันภัย จำกัด (BK:BKI)มูลค่า 430,674,013 บาท

กองทุนวายุภักษ์ 1 ถือในอันดับ14 และ15 ถือ 1.49% โดยข้อมูลย้อนหลังปี 61-62-63 ถือในสัดส่วนเดิม

เงินปันผลตอบแทน เมื่อ 22 ม.ค.64 อยู่ที่ 5.19%, ราคาปี 62 อยู่ที่ -10.33%, ปี 63 อยู่ที่ -6.44%, ปี 64 ต้นปีถึง 22 ม.ค.64 อยู่ที่ -2.17%

12.ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (BK:SCCC) มูลค่า 426,378,254 บาท

กองทุนวายุภักษ์ 1 ถือในอันดับ 5 และ 6 ถือ 0.98% โดยข้อมูลย้อนหลังปี 61-62-63 ถือในสัดส่วนเดิม

เงินปันผลตอบแทน เมื่อ 22 ม.ค.64 อยู่ที่ 5.56%,ราคาปี 62 อยู่ที่ -7.32%, ปี 63 อยู่ที่ -28.68%, ปี 64 ต้นปีถึง 22 ม.ค.64 อยู่ที่ +6.27%

13.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (BK:SPRC) มูลค่า 309,829,065 บาท

กองทุนวายุภักษ์ 1 ถือในอันดับ 7 และ 7 ถือ 0.78% โดยเริ่้มถือ ส.ค.63

เงินปันผลตอบแทน เมื่อ 22 ม.ค.64 อยู่ที่ 2.02% ,ราคาปี 62 อยู่ที่ +11.46%, ปี 63 อยู่ที่ -24.77%, ปี64 ต้นปีถึง 22 ม.ค.64 อยู่ที่ +12.42%

14.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (BK:MAJOR) มูลค่า 197,273,460 บาท

กองทุนวายุภักษ์ 1 ถือในอันดับ 14 และ15 ถือ 1.19% โดยเริ่มถือ 0.93% (เม.ย.63) จากนั้นเพิ่มเป็น 1.19% (มิ.ย.63)

เงินปันผลตอบแทนเมื่อ 22 ม.ค.64 อยู่ที่ 5.38%, ราคาปี 62 อยู่ที่ +22.57%, ปี 63 อยู่ที่ -27.52%, ปี 64 ต้นปีถึง 22 ม.ค.64 อยู่ที่ +1.64%

15.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (BK:CENTEL) มูลค่า 183,083,750 บาท

กองทุนวายุภักษ์ 1ถือในอันดับ 55 และ 56 ถือ 0.54% โดยเริ่มถือ 0.52% (มี.ค.63) และเพิ่มเป็น 0.54% (พ.ค.63)

เงินปันผลตอบแทน เมื่อ 22 ม.ค.64 (N/A%), ราคาปี 62 อยู่ที่ -37.50%, ปี 63 อยู่ที่ -5.20%, ปี64 ต้นปีถึง 22 ม.ค.64 อยู่ที่ +5.49%

16.อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (BK:AMATA)มูลค่า 143,252,970 บาท

กองทุนวายุภักษ์ 1 ถือในอันดับ 13 และ 14 ถือ 0.83% โดยถือ 0.66% (ส.ค.61) ต่อมาเพิ่มเป็น 0.84% (ส.ค.62) จากนั้นลดลงเป็น 0.55% (เม.ย.63) และเพิ่มขึ้นเป็น 0.83% (ส.ค.63)

เงินปันผลตอบแทน เมื่อ 22 ม.ค.64 อยู่ที่ 2.56%,ราคาปี 62 อยู่ที่ -2.43%, ปี 63 อยู่ที่ -18.24%, ปี 64 ต้นปีถึง 22 ม.ค.64 คือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

17.กรุงเทพโสภณ จำกัด (BK:KWC) มูลค่า 69,731,574 บาท

กองทุนวายุภักษ์ 1 ถือในอันดับ 4 และ 5 ถือ 4.18% โดยข้อมูลย้อนหลังปี 61-62-63 ถือในสัดส่วนเดิม

เงินปันผลตอบแทนเมื่อ 22 ม.ค.64 อยู่ที่ 3.42%,ราคาปี 62 อยู่ที่ +2.67%, ปี 63 อยู่ที่ -11.04%, ปี 64 ต้นปีถึง 22 ม.ค.64) อยู่ที่ +1.46%

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 17 หุ้น เป็นหุ้นที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุน และส่วนใหญ่อยู่ใน SET 100 ด้วย ฉะนั้นแล้วต้องจับทางให้ดีนะคะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

บทความนี้จัดทำโดย อิป้าหามาเล่า - E'pa hamalao ล้วงลึกทุกการลงทุน หุ้น กองทุนรวม

เจาะ 17 หุุ้น "พอร์ตกองทุนวายุภักษ์ 1" ปี 63 ดิ่งยกแผง - ปี 64 YTD บวกอื้อ
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เบญจพล สุทธิ์วนิช
ยังมีปัจจัยลบกดดัน แนะ Selective โดย เบญจพล สุทธิ์วนิช - Jan 11, 2022

Investment Ideas: ภาพรวมการลงทุน - เราคาดว่า SET วันนี้ จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,640-1,665 จุด ตลาดยังคงมีแรง กดดันจาก (1) การฟื้นตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ในรอบเดือนที่ผ่านมา Bond...

ณัฐชาต เมฆมาสิน
คาด SET Index ปรับทรงตัวได้ในวันนี้ โดย ณัฐชาต เมฆมาสิน - Dec 29, 2021

Enough liquidity for LTF redemption SET: คาด SET Index ปรับทรงตัวได้ในวันนี้ โดยปัจจัยประคับประคองที่ สําคัญได้แก่ราคาน้ํามันดิบที่ยังคงยืนได้ในระดับสูง รวมถึงสัญญาณ Fund flow...

ทันโลกกับ Trader KP
6 วิธีรับมือ เมื่อขาดทุน…จากการลงทุน  โดย ทันโลกกับ Trader KP - Dec 20, 2021

“ความล้มเหลวเป็นครู ที่ดีที่สุด” – Thomas J. Watson --------------------------- ชีวิตเป็นการเดินทางที่ต่อเนื่อง เราทุกคนพยายามก้าวไปข้างหน้าอย่างดีที่สุด...

เจาะ 17 หุุ้น "พอร์ตกองทุนวายุภักษ์ 1" ปี 63 ดิ่งยกแผง - ปี 64 YTD บวกอื้อ

แสดงความคิดเห็น

หลักเกณฑ์คำแนะนำสำหรับการแสดงความคิดเห็น


เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

  • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
  • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
  • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
  • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
  • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
  • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
  • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

เขียนบรรยายความคิดของคุณได้ที่นี่
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
การปฏิเสธความรับผิด: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล