ไทยมิตซูวา (TMWm)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
40.75
+0.50(+1.24%)
ข้อมูลล่าช้า
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
39.7541.00
ช่วง 52 สัปดาห์
32.0046.00
เสนอซื้อ/เสนอขาย
39.50 / 40.75
ปิดตลาดครั้งก่อน
40.25
เปิดตลาด
41
ช่วงระยะของวัน
39.75-41
ช่วง 52 สัปดาห์
32-46
ปริมาณการซื้อขาย
300
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
23,602
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
22.9%
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ประวัติบริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิตสินค้า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการออกแบบ ผลิต และประกอบส่วนประกอบพลาสติก และแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก บริษัทฯ ประกอบกิจการในสี่ประเภทธุรกิจ ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องเล่นภาพและเสียง ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุปกรณ์สำนักงานและเครื่องใช้ภายในครัวเรือน ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์ รถบรรทุก และรถจักรยานยนต์ และบริการการผลิต ซ่อมแซม และบำรุงรักษาแม่พิมพ์ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยสองแห่ง ได้แก่ บริษัท แรนนี่ จำกัด และบริษัท มิตซูวาพรีซิชั่น พลาสติก (วูซิ) จำกัด (ซึ่งบริษัทที่สองนั้นอยู่ในประเทศจีน) บริษัทฯ มีบริษัทร่วมสองแห่ง ได้แก่ Mitsuwa Vinaplast Company Limited ในประเทศเวียดนาม และบริษัท สมาร์ท โมลด์ จำกัด ในวันที่ 31 มีนาคม 2554 รายได้ของบริษัท 46% เกิดจากการจำหน่ายส่วนประกอบพลาสติกสำหรับเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องใช้ภายในครัวเรือน บริษัท ไทยมิซูวา นั้นเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Mitsuwa Electric Industry Company Limited ในประเทศญี่ปุ่น

อุตสาหกรรม
สารเคมี
พนักงาน
1800
ตลาด
ไทย

งบกำไรขาดทุน