Stx Heavy Indu (071970)

โซล
สกุลเงิน KRW
การปฏิเสธความรับผิด
6,060
+60
(+1.00%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
5,930
6,120
ช่วง 52 สัปดาห์
3,350
8,260
ปริมาณการซื้อขาย
199,509
ปิดตลาดครั้งก่อน
6,000
เปิดตลาด
5,990
ช่วงระยะของวัน
5,930-6,120
ช่วง 52 สัปดาห์
3,350-8,260
ปริมาณการซื้อขาย
199,509
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
394,639
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
24.05%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
28,381,020
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม