ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

0
เวอร์ชันเนื้อหาแบบไม่มีโฆษณา อัพเกรดประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ Investing.com ของคุณ ประหยัดสูงถึง 40% รายละเอียดเพิ่มเติม
ปิด

Samsung Electronics Co (005930)

สร้างการแจ้งเตือน
ใหม่!
สร้างการแจ้งเตือน
เว็บไซต์
 • ระบบข้อความแจ้งเตือน
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
แอพฯ บนมือถือ
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
 • ต้องแน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้เดียวกัน

สภาวะเงื่อนไข

ความถี่

หนึ่งครั้ง
%

ความถี่

ความถี่

วิธีการส่งข้อความแจ้งเตือน

สถานะ

เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน เพิ่มเข้าสู่พอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
60,900 -600    -0.98%
19/08 - ปิดตลาด. สกุลเงิน KRW ( การปฏิเสธความรับผิด )
ประเภท:  หลักทรัพย์
ตลาด :  เกาหลีใต้
ISIN:  KR7005930003 
 • ปริมาณการซื้อขาย : 6,879,445
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย: 60,800 / 60,900
 • ช่วงระยะของวัน: 60,600 - 61,600
Samsung Electronics Co 60,900 -600 -0.98%
สิ้นสุดงวดบัญชี: 2022
30/06
2022
31/03
2021
31/12
2021
30/09
สินทรัพย์สภาพคล่องรวม 236287491 232369082 218163185 212793019
เงินสดและการลงทุนระยะสั้น 125320664 125874689 124150192 120240975
เงินสด - - - -
เงินสดและรายการเทียบเท่า 39583141 48944982 39031415 32675040
การลงทุนระยะสั้น 84428822 76929707 85118777 87565935
ลูกหนี้รวม, สุทธิ 49716711 50117403 45210672 47100626
ลูกหนี้การค้า - การค้า, สุทธิ 44026232 44464968 40713415 42369691
สินค้าคงคลังรวม 52092241 47590731 41384404 37801695
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปก่อนล่วงหน้า 3141748 3042846 2336252 2916308
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ , รวม 6016127 5743413 5081665 4733415
สินทรัพย์รวม 448040650 439326959 426621158 410420718
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - สุทธิ 154254576 149618019 149928539 143029384
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - ขั้นต้น 154254576 - 377471994 -
ค่าเสื่อมราคาสะสม, ทั้งหมด - - -227543455 -
ค่าความนิยม, สุทธิ - - 5844259 -
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน, สุทธิ 20096926 20010694 14391985 20753637
การลงทุนระยะยาว 23375723 23539285 24423434 23177896
ตั๋วรับเงิน 5690479 - - -
สินทรัพย์ระยะยาวอื่นๆ, รวม 8911602 13789879 13869756 10666782
สินทรัพย์อื่นๆ, รวม 99243512 - - -
หนี้สินหมุนเวียนรวม 83362268 90463701 88117133 81871964
เจ้าหนี้การค้า 12560726 15133906 13453351 13865671
เจ้าหนี้/ค้างจ่าย - - - -
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 27243067 25100718 27928031 25182366
ตั๋วเงินจ่าย/หนี้สินระยะสั้น 12989188 13885889 13687793 15117140
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระหนึ่งปี/สัญญาเช่าลงทุน 952811 864905 1329968 1271589
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ, รวม 29616476 35478283 31717990 26435198
หนี้สินรวม 120133986 132935089 130383461 122089510
หนี้สินระยะยาวรวม 3496991 3299563 3374388 2680837
หนี้สินระยะยาว 562283 521356 509732 514096
ภาระผูกพันสัญญาเช่าลงทุน 2934708 2778207 2864656 2166741
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 26341382 23705374 23198205 22487982
ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 9076052 8899049 8662234 8434910
หนี้สินอื่นๆ, รวม -15131895 6567402 7031501 6613817
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 327906664 306391870 296237697 288331208
หุ้นบุริมสิทธิชนิดไถ่ถอนคืนได้, รวม - - - -
หุ้นบุริมสิทธิ - ที่ไม่ใช่ชนิดไถ่ถอนคืนได้, สุทธิ - - - -
หุ้นสามัญ, ทั้งหมด 897514 897514 897514 897514
ส่วนเกินทุน 4403893 4403893 4403893 4403893
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) 310216785 301743152 293064763 284826992
หุ้นซื้อคืน - หุ้นสามัญ - - - -
การค้ำประกันหนี้สินในโครงการสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดของพนักงาน - - - -
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว - 4001442 4616639 4151967
ส่วนของผู้ถือหุ้นอื่นๆ, รวม 12388472 -4654131 -6745112 -5949158
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 448040650 439326959 426621158 410420718
จำนวนหุ้นสามัญรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น 6791.39 6792.67 6792.67 6792.67
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น - - - -
* หน่วยเป็นล้าน KRW (ยกเว้นสำหรับในรายการต่อหุ้น)
หลักเกณฑ์คำแนะนำสำหรับการแสดงความคิดเห็น


เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

 • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
 • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
 • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
 • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
 • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
 • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
 • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 005930

ถ่ายทอดความรู้ความคิดของคุณเกี่ยวกับ Samsung Electronics Co Ltd
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล