ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

0
เวอร์ชันเนื้อหาแบบไม่มีโฆษณา อัพเกรดประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ Investing.com ของคุณ ประหยัดสูงถึง 40% รายละเอียดเพิ่มเติม
ปิด

Samsung Electronics Co Ltd DRC Pref (0593q)

สร้างการแจ้งเตือน
ใหม่!
สร้างการแจ้งเตือน
เว็บไซต์
 • ระบบข้อความแจ้งเตือน
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
แอพฯ บนมือถือ
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
 • ต้องแน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้เดียวกัน

สภาวะเงื่อนไข

ความถี่

หนึ่งครั้ง
%

ความถี่

ความถี่

วิธีการส่งข้อความแจ้งเตือน

สถานะ

เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน เพิ่มเข้าสู่พอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
1,190.00 +40.00    +3.48%
17/05 - ปิดตลาด. สกุลเงิน USD ( การปฏิเสธความรับผิด )
ประเภท:  หลักทรัพย์
ISIN:  US7960502018 
SEDOL:  B16D4P2
 • ปริมาณการซื้อขาย : 616
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย: 0.00 / 0.00
 • ช่วงระยะของวัน: 1,176.00 - 1,192.00
Samsung Electronics Co Ltd DRC Pref 1,190.00 +40.00 +3.48%
สิ้นสุดงวดบัญชี: 2021
31/12
2021
30/09
2021
30/06
2021
31/03
สินทรัพย์สภาพคล่องรวม 218163185 212793019 191118524 209155353
เงินสดและการลงทุนระยะสั้น 124150192 120240975 110860939 131785247
เงินสด - - - -
เงินสดและรายการเทียบเท่า 39031415 32675040 30683788 41039591
การลงทุนระยะสั้น 85118777 87565935 80177151 90745656
ลูกหนี้รวม, สุทธิ 45210672 47100626 39937192 37790340
ลูกหนี้การค้า - การค้า, สุทธิ 40713415 42369691 35624916 33962077
สินค้าคงคลังรวม 41384404 37801695 33592385 30619976
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปก่อนล่วงหน้า 2336252 2916308 2595336 2660029
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ , รวม 5081665 4733415 4132672 6299761
สินทรัพย์รวม 426621158 410420718 384777669 392826274
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - สุทธิ 149928539 143029384 139389862 132747712
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - ขั้นต้น 377471994 - - -
ค่าเสื่อมราคาสะสม, ทั้งหมด -227543455 - - -
ค่าความนิยม, สุทธิ 5844259 - - -
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน, สุทธิ 14391985 20753637 20747013 18386683
การลงทุนระยะยาว 24423434 23177896 22485214 22616992
ตั๋วรับเงิน - - - -
สินทรัพย์ระยะยาวอื่นๆ, รวม 13869756 10666782 11037056 9919534
สินทรัพย์อื่นๆ, รวม - - - -
หนี้สินหมุนเวียนรวม 88117133 81871964 72461451 90109462
เจ้าหนี้การค้า 13453351 13865671 11052623 11133583
เจ้าหนี้/ค้างจ่าย - - - -
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 27928031 25182366 23018504 22442686
ตั๋วเงินจ่าย/หนี้สินระยะสั้น 13687793 15117140 12887851 16148220
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระหนึ่งปี/สัญญาเช่าลงทุน 1329968 1271589 1204289 737865
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ, รวม 31717990 26435198 24298184 39647108
หนี้สินรวม 130383461 122089510 110617143 127059020
หนี้สินระยะยาวรวม 3374388 2680837 2642732 3086584
หนี้สินระยะยาว 509732 514096 490459 962755
ภาระผูกพันสัญญาเช่าลงทุน 2864656 2166741 2152273 2123829
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 23198205 22487982 20561350 20206147
ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 8662234 8434910 8163740 8501337
หนี้สินอื่นๆ, รวม 7031501 6613817 6787870 5155490
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 296237697 288331208 274160526 265767254
หุ้นบุริมสิทธิชนิดไถ่ถอนคืนได้, รวม - - - -
หุ้นบุริมสิทธิ - ที่ไม่ใช่ชนิดไถ่ถอนคืนได้, สุทธิ - - - -
หุ้นสามัญ, ทั้งหมด 897514 897514 897514 897514
ส่วนเกินทุน 4403893 4403893 4403893 4403893
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) 293064763 284826992 275085185 266066142
หุ้นซื้อคืน - หุ้นสามัญ - - - -
การค้ำประกันหนี้สินในโครงการสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดของพนักงาน - - - -
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว 4616639 4151967 3932276 5703158
ส่วนของผู้ถือหุ้นอื่นๆ, รวม -6745112 -5949158 -10158342 -11303453
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 426621158 410420718 384777669 392826274
จำนวนหุ้นสามัญรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น 6792.67 6792.67 6792.67 6792.67
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น - - - -
* หน่วยเป็นล้าน KRW (ยกเว้นสำหรับในรายการต่อหุ้น)
หลักเกณฑ์คำแนะนำสำหรับการแสดงความคิดเห็น


เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

 • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
 • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
 • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
 • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
 • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
 • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
 • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 0593q

ถ่ายทอดความรู้ความคิดของคุณเกี่ยวกับ Samsung Electronics Co Ltd DRC Pref
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล