NVIDIA (NVDA)

เวียนนา
สกุลเงิน EUR
การปฏิเสธความรับผิด
390.800
+2.150(+0.55%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
388.000390.800
ช่วง 52 สัปดาห์
115.280471.850
เสนอซื้อ/เสนอขาย
389.40 / 396.80
ปิดตลาดครั้งก่อน
388.65
เปิดตลาด
388.1
ช่วงระยะของวัน
388-390.8
ช่วง 52 สัปดาห์
115.28-471.85
ปริมาณการซื้อขาย
113
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
139
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
204.27%
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

379.81
NFLX
-1.13%
130.25
GOOGL
-0.15%
131.25
GOOG
-0.08%
317.01
MSFT
-0.79%
96.20
AMD
+0.09%

งบกำไรขาดทุน