NVIDIA (NVDA)

ลิมา
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
421.85
+6.00(+1.44%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
421.85421.85
ช่วง 52 สัปดาห์
113.13494.70
ปิดตลาดครั้งก่อน
415.85
เปิดตลาด
421.85
ช่วงระยะของวัน
421.85-421.85
ช่วง 52 สัปดาห์
113.13-494.7
ปริมาณการซื้อขาย
50
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
58
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
233.24%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
2,470,000,000
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

377.60
NFLX
+0.33%
130.86
GOOGL
-1.10%
131.85
GOOG
-0.96%
315.75
MSFT
+0.67%
102.82
AMD
+0.06%

งบกำไรขาดทุน