Land and Houses DRC (LHt)

0.2420
-0.0020(-0.82%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    0
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    0.0000/0.0000
  • ช่วงระยะของวัน:
    0.2380 - 0.2420
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ผลตอบแทนเงินปันผลแสดงให้เห็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะเงินปันผลรายปีต่อหนึ่งดอลลาร์ที่ได้ลงทุน ผลตอบแทนเงินปันผลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนจะได้รับนอกเหนือจากผลกำไรจากส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ (capital gain)

ราคาย้อนหลัง หุ้น LHt

กรอบเวลา:
รายวัน
0.24200.23800.24200.2380-0.82%
0.24400.24600.24600.2440-1.61%
0.24800.24800.24800.2480-1.59%
0.25200.24800.25200.2480+4.13%
0.24200.24000.24200.2400+2.54%
0.23600.24200.24200.2360-0.84%
0.23800.23800.23800.23800.00%
0.23800.23800.24000.23800.00%
0.23800.24000.24000.23800.00%
0.23800.24000.24000.2380-1.65%
0.24200.24000.24400.24000.00%
0.24200.24200.24200.24000.00%
0.24200.24400.24400.2420+1.68%
0.23800.24200.24200.2380-2.46%
0.24400.24400.24400.2420-0.81%
0.24600.24200.24600.2420+1.65%
0.24200.24000.24200.2400+0.83%
0.24000.24000.24000.2400-0.83%
0.24200.24200.24200.2420+0.83%
0.24000.24200.24200.24000.00%
0.24000.23800.24000.2380+0.84%
0.23800.23800.24000.2380-2.46%
0.24400.24400.24400.24200.00%
0.24400.24600.24600.2420+1.67%
สูงสุด: 0.2520ต่ำสุด: 0.2360ความแตกต่าง: 0.0160ค่าเฉลี่ย: 0.2417% เปลี่ยน: 0.8333