บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
7.60
-0.15(-1.94%)
ข้อมูลล่าช้า

ราคาย้อนหลัง หุ้น LH

กรอบเวลา
Daily
11/06/2023 - 12/04/2023
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
7.607.707.707.5523.49M-1.94%
7.757.707.757.6016.39M+0.65%
7.707.757.757.6552.52M0.00%
7.707.707.757.6533.69M0.00%
7.707.757.757.7011.17M0.00%
7.707.707.757.6519.18M0.00%
7.707.757.807.7020.29M-1.28%
7.807.807.857.7512.48M0.00%
7.807.807.857.7017.43M0.00%
7.807.857.857.7028.68M0.00%
7.807.707.807.6531.38M+1.96%
7.657.607.757.6019.77M0.00%
7.657.607.657.5521.89M0.00%
7.657.607.707.5028.11M+2.68%
7.457.557.557.4033.88M-1.97%
7.607.557.607.5031.77M+0.66%
7.557.557.657.5028.97M-0.66%
7.607.607.657.5027.03M0.00%
7.607.657.657.609.25M0.00%
7.607.707.757.5541.84M-0.65%
7.657.707.757.6077.54M+0.66%
สูงสุด
7.85
% เปลี่ยน
0.00
ค่าเฉลี่ย
7.67
ความแตกต่าง
0.45
ต่ำสุด
7.40