Kumba Iron Ore (KIOJ)

49,313
+597(+1.23%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    432,720
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    49,093/49,313
  • ช่วงระยะของวัน:
    47,426 - 50,225

ภาพรวมของ KIOJ

ปิดตลาดครั้งก่อน
48,716
ช่วงระยะของวัน
47,426-50,225
รายรับ
102.09B
เปิดตลาด
47,975
ช่วง 52 สัปดาห์
38,549-80,308
EPS
103.39
ปริมาณการซื้อขาย
432,720
มูลค่าตลาด
156.96B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
10,320.00
(21.18%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
524,090
อัตราส่วน P/E
4.71
Beta
1.34
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-28.68%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
320,883,274
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
27 ก.ค. 2565
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Kumba Iron Ore?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ประวัติบริษัท Kumba Iron Ore Ltd

ประวัติบริษัท Kumba Iron Ore Ltd

ภาคส่วน
วัสดุ
พนักงาน
6107

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายทันทีขายทันทีขายขายทันทีถือหุ้นไว้
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีขายถือหุ้นไว้ขายขาย
สรุปขายทันทีขายทันทีถือหุ้นไว้ขายทันทีถือหุ้นไว้