Sasol Ltd (SOLJ)

โจฮันเนสเบิร์ก
สกุลเงิน ZAR
การปฏิเสธความรับผิด
23,247
+178
(+0.77%)
ปิดตลาด
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
22,969
23,499
ช่วง 52 สัปดาห์
22,136
43,860
ปริมาณการซื้อขาย
1,232,443
เสนอซื้อ/เสนอขาย
23,272 / 23,353
ปิดตลาดครั้งก่อน
23,102
เปิดตลาด
23,170
ช่วงระยะของวัน
22,969-23,499
ช่วง 52 สัปดาห์
22,136-43,860
ปริมาณการซื้อขาย
1,232,443
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
1,818,700
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-42.72%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
642,525,863
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

12,054
MTNJ
-0.87%
19,627
SHPJ
+0.55%
15,290
SBKJ
+0.90%
3,535
SSWJ
+0.97%
15,514
ABGJ
+0.94%

ประวัติบริษัท Sasol Ltd

อุตสาหกรรม
สารเคมี
พนักงาน
28279