African Rainbow Minerals (ARIJ)

โจฮันเนสเบิร์ก
24,162
+130(+0.54%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    431,064
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    24,159/24,162
  • ช่วงระยะของวัน:
    23,800 - 24,869

ภาพรวมของ ARIJ

ปิดตลาดครั้งก่อน
24,032
ช่วงระยะของวัน
23,800-24,869
รายรับ
17.68B
เปิดตลาด
24,741
ช่วง 52 สัปดาห์
17,895-30,641
EPS
58.9
ปริมาณการซื้อขาย
431,064
มูลค่าตลาด
47.37B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
3,200.00
(13.24%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
520,258
อัตราส่วน P/E
4.10
Beta
1.67
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-9.88%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
196,053,038
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
05 ก.ย. 2565
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร African Rainbow Minerals?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ประวัติบริษัท African Rainbow Minerals Ltd

ประวัติบริษัท African Rainbow Minerals Ltd

ภาคส่วน
วัสดุ
พนักงาน
12335

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซื้อขายขายขายซื้อ
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อทันทีซื้อทันทีขายขายทันทีขาย
สรุปซื้อทันทีถือหุ้นไว้ขายขายทันทีถือหุ้นไว้