Kingfisher (KGF)

ลอนดอน
สกุลเงิน GBP
การปฏิเสธความรับผิด
223.30
+3.70(+1.69%)
ปิดตลาด
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
220.20224.40
ช่วง 52 สัปดาห์
198.60296.23
เสนอซื้อ/เสนอขาย
205.40 / 230.00
ปิดตลาดครั้งก่อน
219.6
เปิดตลาด
220.4
ช่วงระยะของวัน
220.2-224.4
ช่วง 52 สัปดาห์
198.6-296.23
ปริมาณการซื้อขาย
7,192,925
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
4,979,447
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
1.32%
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

482.20
PHNX
+2.08%
773.20
HRGV
-2.05%
2,377.0
ADML
+0.21%
441.10
BDEV
+1.94%
589.80
LAND
+2.61%

งบกำไรขาดทุน