จีเอฟพีที (GFPT)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
12.40
+0.10
(+0.81%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
12.20
12.50
ช่วง 52 สัปดาห์
9.95
18.70
ปริมาณการซื้อขาย
3,358,500
เสนอซื้อ/เสนอขาย
12.30 / 12.40
ปิดตลาดครั้งก่อน
12.3
เปิดตลาด
12.3
ช่วงระยะของวัน
12.2-12.5
ช่วง 52 สัปดาห์
9.95-18.7
ปริมาณการซื้อขาย
3,358,500
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
3,442,842
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-24.85%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,253,821,000
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ข่าว จีเอฟพีที จำกัด

บทวิเคราะห์ จีเอฟพีที จำกัด

ประวัติบริษัท จีเอฟพีที จำกัด

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่แช่แข็งและไก่ปรุงสุก บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินงานธุรกิจไก่อย่างครบวงจร ภายใต้ตรา GFPT สำหรับตลาดในและต่างประเทศ การดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย สายธุรกิจชำแหละไก่ ธุรกิจฟักไข่ ธุรกิจฟาร์มไก่กระทง ธุรกิจโรงอาหารสัตว์ ธุรกิจพ่อแม่พันธุ์ และการจัดส่งลูกไก่ ธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารปรุงเสร็จ และฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ผลิตภัณฑ์แบ่งออกได้เป็น ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปนั้นรวมถึงเนื้อไก่ลอกหนังและอกไก่ไม่มีกระดูกย่าง อกไก่ย่างหั่นลูกเต๋า สันในไก่ย่าง ไก่ทอดคาราอะเกะปรุงรส ไก่นักเก็ต สเต็กอกไก่ชุบเกล็ดขนมปัง น่องไก่ชุบขนมปังทอด และเนื้อน่องไก่นึ่ง ผลิตภัณฑ์ไก่แช่เยือกแข็งนั้นมี ปีกไก่ อกไก่ไร้กระดูก สันในไก่ น่องและสะโพกไก่ถอดกระดูก