🟢 ตอนนี้ตลาดกำลังทะยานขึ้น สมาชิกผู้ใช้บริการของเรากว่า 120K คน ต่างรู้ดีว่าควรทำอย่างไร คุณก็สามารถรู้ได้เช่นกันรับส่วนลด 40%

เงินทุน ศรีสวัสดิ์ (SCAP)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
1.65
-0.04(-2.37%)
ปิดตลาด
SCAPคะแนน
การซื้อขายหุ้นที่ระดับใกล้เคียงค่าต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์
ราคายุติธรรม
ช่วงระยะของวัน
1.631.70
ช่วง 52 สัปดาห์
1.635.10
เสนอซื้อ/เสนอขาย
1.64 / 1.66
ปิดตลาดครั้งก่อน
1.69
เปิดตลาด
1.7
ช่วงระยะของวัน
1.63-1.7
ช่วง 52 สัปดาห์
1.63-5.1
ปริมาณการซื้อขาย
254,700
ปริมาณเฉลี่ย (3
373,132
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1
-67.18%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
6,636,359,847
มูลค่ายุติธรรม
ปลดล็อก
ช่วงการจ่ายเงินปันผลที่ต่อเนื่อง
ปลดล็อก
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ SCAP วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ

ประวัติบริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) ชื่อเดิมคือ บริษัท เงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจทางการเงิน บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการลงทุนในตลาดเงินสำหรับสาธารณะ อาทิ ใบรับฝากเงิน บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตั๋วแลกเงิน เงินกู้เพื่อการพาณิชย์และสินเชื่อโครงการซึ่งเป็นการให้บริการสำหรับสถานประกอบธุรกิจการค้า ให้บริการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งทำการแทนผู้ถือหุ้นกู้ และรับฝากและลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดปฐมภูมิและตลาดทุติยภูมิ อาทิ หุ้นสามัญ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัติรัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้และตั๋วแลกเงินบริษัทมหาชน

อุตสาหกรรม
บริการธนาคาร
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย