เงินทุน ศรีสวัสดิ์ (SCAP)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
4.02
-0.12
(-2.90%)
ข้อมูลล่าช้า
การซื้อขายหุ้นที่ระดับใกล้เคียงค่าต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์
ช่วงระยะของวัน
3.96
4.14
ช่วง 52 สัปดาห์
3.96
6.05
ปริมาณการซื้อขาย
632,800
เสนอซื้อ/เสนอขาย
4.00 / 4.02
ปิดตลาดครั้งก่อน
4.14
เปิดตลาด
4.14
ช่วงระยะของวัน
3.96-4.14
ช่วง 52 สัปดาห์
3.96-6.05
ปริมาณการซื้อขาย
632,800
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
730,665
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-26.73%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
6,506,236,205
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ SCAP วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ

ประวัติบริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) ชื่อเดิมคือ บริษัท เงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจทางการเงิน บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการลงทุนในตลาดเงินสำหรับสาธารณะ อาทิ ใบรับฝากเงิน บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตั๋วแลกเงิน เงินกู้เพื่อการพาณิชย์และสินเชื่อโครงการซึ่งเป็นการให้บริการสำหรับสถานประกอบธุรกิจการค้า ให้บริการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งทำการแทนผู้ถือหุ้นกู้ และรับฝากและลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดปฐมภูมิและตลาดทุติยภูมิ อาทิ หุ้นสามัญ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัติรัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้และตั๋วแลกเงินบริษัทมหาชน

อุตสาหกรรม
บริการธนาคาร
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย

งบกำไรขาดทุน