AMD (AMD)

Xetra
สกุลเงิน EUR
การปฏิเสธความรับผิด
97.460
-0.510(-0.52%)
ข้อมูลล่าช้า
ช่วงระยะของวัน
97.15098.450
ช่วง 52 สัปดาห์
56.500123.780
เสนอซื้อ/เสนอขาย
97.48 / 97.54
ปิดตลาดครั้งก่อน
97.97
เปิดตลาด
97.97
ช่วงระยะของวัน
97.15-98.45
ช่วง 52 สัปดาห์
56.5-123.78
ปริมาณการซื้อขาย
6,507
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
20,898
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
47.15%
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

86.50
TSM
-1.31%
229.96
V
-0.57%
445.36
NVDA
-0.55%
90.03
SBUX
-1.21%
55.11
KO
-0.67%

งบกำไรขาดทุน