AMD (AMD)

BIVA
สกุลเงิน MXN
การปฏิเสธความรับผิด
1,693.650
+47.040(+2.86%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
1,653.9601,693.650
ช่วง 52 สัปดาห์
1,105.0002,286.300
ปิดตลาดครั้งก่อน
1,782.69
เปิดตลาด
1,665.99
ช่วงระยะของวัน
1,653.96-1,688.5
ช่วง 52 สัปดาห์
1,105-2,286.3
ปริมาณการซื้อขาย
1,367
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
3,285
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
19.11%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,615,671,380
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

84.29
TSM
-2.26%
98.12
MRNA
-0.05%
419.11
NVDA
-0.74%
229.65
V
-1.59%
144.93
JPM
-1.04%

งบกำไรขาดทุน