AMD (AAMD)

มิลาน
สกุลเงิน EUR
การปฏิเสธความรับผิด
91.1200
-0.1900(-0.21%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
90.910091.9000
ช่วง 52 สัปดาห์
56.4500124.0600
เสนอซื้อ/เสนอขาย
91.03 / 91.12
ปิดตลาดครั้งก่อน
91.31
เปิดตลาด
91.31
ช่วงระยะของวัน
90.91-91.9
ช่วง 52 สัปดาห์
56.45-124.06
ปริมาณการซื้อขาย
354
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
3,088
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
29.58%
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

84.29
TSM
-2.26%
98.12
MRNA
-0.05%
419.11
NVDA
-0.74%
229.65
V
-1.59%
144.93
JPM
-1.04%

งบกำไรขาดทุน