AMD (AMD)

ยูเครน
สกุลเงิน UAH
การปฏิเสธความรับผิด
4,800.00
+1,400.00(+41.18%)
ปิดตลาด
การซื้อขายหุ้นที่ระดับใกล้เคียงค่าสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์
ช่วงระยะของวัน
4,800.004,800.00
ช่วง 52 สัปดาห์
2,983.004,800.00
ปิดตลาดครั้งก่อน
3,400
เปิดตลาด
4,800
ช่วงระยะของวัน
4,800-4,800
ช่วง 52 สัปดาห์
2,983-4,800
ปริมาณการซื้อขาย
14
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
14
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
76.54%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,615,671,380
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

84.29
TSM
-2.26%
98.12
MRNA
-0.05%
419.11
NVDA
-0.74%
229.65
V
-1.59%
144.93
JPM
-1.04%

งบกำไรขาดทุน