VND/USD - ดงเวียดนาม ดอลลาร์สหรัฐ

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบเรียลไทม์
0.00004098
0.00000000(0.00%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  0.00004098
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  0.00004096/0.00004101
 • ช่วงระยะของวัน:
  0.00004094 - 0.00004099
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินรอง
 • ฐาน:ดงเวียดนาม
 • ที่สอง:ดอลลาร์สหรัฐ

ภาพรวมคู่สกุลเงิน VND/USD

ปิดตลาดครั้งก่อน
0.00004098
เสนอซื้อ
0.00004096
ช่วงระยะของวัน
0.00004094-0.00004099
เปิดตลาด
0.00004098
เสนอขาย
0.00004101
ช่วง 52 สัปดาห์
0.0000402-0.00004271
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-2.87%
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร VND/USD?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายขายขายขายทันทีขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อซื้อซื้อขายทันทีขายทันที
สรุปถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ขายทันทีขายทันที
รูปแบบ
กรอบเวลา
ความน่าเชื่อถือได้
แท่งเทียนย้อนหลัง
เวลาของกราฟแท่งเทียน
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว
Tri Star Bullish15
1Sep 28, 2023 16:15
Evening Star1M
7ก.พ23
Tri Star Bullish15
8Sep 28, 2023 14:30
Morning Star1M
9ธ.ค.22
Three Inside Up1M
9ธ.ค.22
เวลา
สกุลเงิน
ความสำคัญ
เหตุการณ์
ค่าจริง
คาดการณ์
ครั้งก่อน
Thursday, September 28, 2023
00:00
USD
4.659%4.40%
11:00
VND
15.90B13.10B
19:30
USD
1,675.00K1,662.00K
19:30
USD
3.70%4.90%
19:30
USD
1.60%-5.90%
19:30
USD
2.10%2.00%
19:30
USD
2.00%4.10%
19:30
USD
2.20%4.20%
19:30
USD
215.00K201.00K
19:30
USD
217.00K
19:30
USD
2.50%4.10%
19:30
USD
1.70%4.20%
21:00
USD
-0.80%0.90%
21:00
USD
77.60
21:30
USD
88.00B64.00B
22:00
USD
0.00
22:00
USD
12.00
22:30
USD
5.28%
22:30
USD
5.30%
Friday, September 29, 2023
00:00
USD
4.212%
00:00
USD
03:00
USD
03:30
USD
8,024.00B
03:30
USD
3.144T
09:00
VND
4.14%
09:00
VND
2.60%
09:00
VND
7.60%
09:00
VND
3,820.00M
19:30
USD
0.20%0.20%
19:30
USD
3.90%4.20%
19:30
USD
-91.20B-90.92B
19:30
USD
3.50%3.30%
19:30
USD
0.50%0.20%
19:30
USD
0.40%0.20%
19:30
USD
0.50%0.80%
19:30
USD
0.60%
19:30
USD
0.20%
19:30
USD
0.10%-0.20%
20:45
USD
47.4048.70
21:00
USD
3.10%3.50%
21:00
USD
2.70%3.00%
21:00
USD
66.3065.50
21:00
USD
67.7069.50
21:00
USD
69.8075.70
23:40
USD
2.40%
23:45
USD

ธนาคารกลาง

อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน6.50%
ประธานบริษัทNguyen Van Giau
อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน5.50%
ประธานบริษัทJerome H. Powell

นักสำรวจสกุลเงิน

ดงเวียดนาม
แอฟริกา
อเมริกาเหนือ