💼 ปกป้องพอร์ตของคุณด้วยฟีเจอร์การคัดเลือกหุ้นโดย AI จาก InvestingPro - ตอนนี้ลดสูงสุดถึง 50% รับส่วนลด

Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR (DJEL)

ลอนดอน
สกุลเงิน GBP
การปฏิเสธความรับผิด
31,607.4
+56.4(+0.18%)
ข้อมูลเรียลไทม์

ราคาย้อนหลัง กองทุนอีทีเอฟ DJEL

กรอบเวลา
Daily
06/24/2024 - 07/23/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
31,607.431,607.431,607.431,607.40.00K+0.18%
31,551.031,668.031,669.031,551.00.17K+0.14%
31,506.031,741.031,763.031,506.00.06K-1.56%
32,006.032,076.032,077.032,006.00.12K+0.21%
31,937.531,889.031,922.031,889.00.26K+0.32%
31,836.031,821.031,850.031,820.00.57K+1.56%
31,346.531,312.031,312.031,312.00.03K+0.47%
31,201.031,078.531,078.531,078.50.02K+0.09%
31,173.531,139.831,139.831,069.00.06K+0.63%
30,979.530,996.630,979.530,979.5-0.15%
31,025.030,996.631,025.031,025.0-0.07%
31,048.030,996.630,996.630,996.60.01K+0.17%
30,994.031,127.031,127.030,969.00.69K-0.44%
31,132.031,132.031,146.031,132.03.05K+0.21%
31,068.031,306.631,325.331,306.60.04K-0.49%
31,220.031,225.531,225.531,200.00.14K-0.24%
31,294.031,481.031,294.031,294.0-0.37%
31,410.031,481.031,481.031,410.00.05K+0.29%
31,320.531,223.031,223.031,223.00.07K+0.16%
31,271.531,186.031,205.031,129.02.66K+0.21%
31,207.531,210.031,210.031,210.00.01K-0.83%
31,469.031,338.031,338.031,338.00.04K+0.57%
สูงสุด:
32,077.0
% เปลี่ยน:
1.0
ค่าเฉลี่ย:
31,345.6
ความแตกต่าง:
1,108.0
ต่ำสุด:
30,969.0
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย