ยูไนเต็ด เปเปอร์ (UTP)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
11.90
0.00(0.00%)
ปิดตลาด

ราคาย้อนหลัง หุ้น UTP

กรอบเวลา
Daily
08/28/2023 - 09/26/2023
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
11.9011.9012.0011.9060.80K0.00%
11.9012.0012.1011.90147.40K-0.83%
12.0012.1012.1011.9072.10K0.00%
12.0011.9012.1011.80222.40K+1.69%
11.8011.9012.0011.80136.00K-0.84%
11.9012.0012.0011.80151.00K0.00%
11.9011.9012.0011.9087.80K0.00%
11.9012.0012.1011.90131.10K0.00%
11.9012.1012.1011.90163.80K-0.83%
12.0012.1012.1012.00203.00K0.00%
12.0012.1012.2012.00187.70K-0.83%
12.1012.0012.1011.90343.20K+1.68%
11.9011.9012.1011.9088.60K0.00%
11.9011.9012.0011.80126.90K+0.85%
11.8012.0012.0011.80120.20K0.00%
11.8011.8012.0011.70223.80K0.00%
11.8012.0012.0011.80240.90K-0.84%
11.9012.1012.1011.90216.30K-0.83%
12.0012.0012.1011.90189.80K0.00%
12.0012.1012.2012.0080.30K0.00%
12.0012.0012.1011.90204.80K0.00%
12.0012.2012.3012.00202.40K-1.64%
สูงสุด
12.30
% เปลี่ยน
-2.46
ค่าเฉลี่ย
11.93
ความแตกต่าง
0.60
ต่ำสุด
11.70