ยูไนเต็ด เปเปอร์ (UTP)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
11.90
0.00(0.00%)
ปิดตลาด
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
11.9012.00
ช่วง 52 สัปดาห์
10.1017.30
เสนอซื้อ/เสนอขาย
11.90 / 12.00
ปิดตลาดครั้งก่อน
11.9
เปิดตลาด
11.9
ช่วงระยะของวัน
11.9-12
ช่วง 52 สัปดาห์
10.1-17.3
ปริมาณการซื้อขาย
69,300
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
193,610
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-27.44%
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

ประวัติบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระดาษคราฟท์ บริษัทฯ ผลิตและจัดจำหน่ายกระดาษคราฟท์สำหรับทำผิวกล่อง และกระดาษคราฟท์สำหรับทำกล่องลูกฟูก ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มหลัก คือ กระดาษคราฟท์สำหรับทำผิวกล่อง และกระดาษคราฟท์ทำลอนลูกฟูก ผลิตภัณฑ์ทั้งสองประเภทนั้นทำขึ้นจากกระดาษคนละเกรดกัน และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย อาทิ ใช้สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า อาหารกระป๋อง หรือเครื่องดื่ม ฯลฯ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ มีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และยังเปิดดำเนินการโรงผลิตกระดาษคราฟท์ในจังหวัดปราจีนบุรี

พนักงาน
0
ตลาด
ไทย

งบกำไรขาดทุน