Twitter Inc (TWTR)

37.88
-0.91(-2.35%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    4,069,693
  • ช่วงระยะของวัน:
    37.64 - 38.78
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    31.30 - 73.34

ภาพรวมของ TWTR

ปิดตลาดครั้งก่อน
38.79
ช่วงระยะของวัน
37.64-38.78
รายรับ
5.24B
เปิดตลาด
38.71
ช่วง 52 สัปดาห์
31.3-73.34
EPS
0.24
ปริมาณการซื้อขาย
4,069,693
มูลค่าตลาด
28.73B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
N/A
(N/A)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
51,183,602
อัตราส่วน P/E
160.22
Beta
0.58
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-43.2%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
762,910,345
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
21 ก.ค. 2565
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Twitter Inc?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

ข่าว Twitter Inc

บทวิเคราะห์ Twitter Inc

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายขายขายทันทีขายทันทีขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที
สรุปขายขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที