กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ (TNPFu)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
1.630
-0.150(-8.43%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
1.6301.790
ช่วง 52 สัปดาห์
1.2601.980
เสนอซื้อ/เสนอขาย
1.63 / 1.79
ปิดตลาดครั้งก่อน
1.78
เปิดตลาด
1.63
ช่วงระยะของวัน
1.63-1.79
ช่วง 52 สัปดาห์
1.26-1.98
ปริมาณการซื้อขาย
300
ปริมาณเฉลี่ย (3
32,634
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1
-8.43%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
146,434,000
มูลค่ายุติธรรม
ปลดล็อก
ช่วงการจ่ายเงินปันผลที่ต่อเนื่อง
ปลดล็อก
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ TNPFu วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ

ประวัติบริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ก็เพื่อระดมทุนจากนักลงทุนทั่วไปเพื่อซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว กองทุนฯ ได้มาซึ่งสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเหนือที่ดินเปล่า, อาคารพื้นที่พาณิชยกรรม, เฟอร์นิเจอร์, ระบบสาธารณูปโภคสาธารณะของอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม, โกลว์ ตรีนิตี้ สีลม อาร์เคด ที่ภายในอาคารโกลว์ ตรีนิตี้ สีลม และตรีนิตี้ มอลล์ จากบริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟินันซ่า จำกัด รับหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและเป็นนายทะเบียนของหน่วยลงทุน บริษัท ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รับเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ