รับส่วนลด 40%
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CTARAFu)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
4.42
+0.02(+0.45%)
ปิดตลาด
CTARAFuคะแนน
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ราคายุติธรรม
เผยมูลค่า
ช่วงระยะของวัน
4.404.42
ช่วง 52 สัปดาห์
4.225.30
เสนอซื้อ/เสนอขาย
4.38 / 4.42
ปิดตลาดครั้งก่อน
4.4
เปิดตลาด
4.4
ช่วงระยะของวัน
4.4-4.42
ช่วง 52 สัปดาห์
4.22-5.3
ปริมาณการซื้อขาย
2,200
ปริมาณเฉลี่ย (3
71,010
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1
-15.38%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
320,000,000
มูลค่ายุติธรรม
ปลดล็อก
ช่วงการจ่ายเงินปันผลที่ต่อเนื่อง
ปลดล็อก
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ CTARAFu วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ

ประวัติบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน วัตถุประสงค์ก็เพื่อระดมเงินทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด รับหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนฯ และนายทะเบียนกองทุนฯ ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนได้แก่ บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กองทุนฯ ลงทุนในสัญญาเช่าที่ดินบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด และร่วมทำสัญญากับ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) เพื่อเช่าอาคารและระบบสาธารณูปโภคของบริษัท เซ็นทารา แกรนด์ บีช สมุย การลงทุนนั้นรวมถึงสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร หรือสิ่งที่ก่อสร้างใด ๆ ตลอดจนสิทธิความเป็นเจ้าของเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย

การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย