Thaicom (SATTt)

เบอร์ลิน
สกุลเงิน EUR
การปฏิเสธความรับผิด
0.3960
+0.0040
(+1.02%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
0.3920
0.3960
ช่วง 52 สัปดาห์
0.2260
0.4820
ปริมาณการซื้อขาย
0
ปิดตลาดครั้งก่อน
0.392
เปิดตลาด
0.392
ช่วงระยะของวัน
0.392-0.396
ช่วง 52 สัปดาห์
0.226-0.482
ปริมาณการซื้อขาย
0
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
-
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
70.07%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,096,101,954
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ประวัติบริษัท Thaicom PCL

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการดาวเทียมในประเทศไทย บริษัทฯ ให้บริการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์ บริการบอร์ดแบรนด์และบริการด้านสื่อสารแบบครบวงจร (convergence) ประเภทธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย ธุรกิจบริการผ่านดาวเทียมอันเกี่ยวกับบริการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารผ่านดาวเทียมทั้งหมด และบริการแพร่ภาพสัญญาณ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านการขายและให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตและสื่อ ธุรกิจเครือข่ายโทรศัพท์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายและให้บริการด้านเครือข่ายโทรศัพท์ใน สปป. ลาว และธุรกิจด้านอื่น ๆ บริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจใน 10 ประเทศโดยประมาณ อันประกอบด้วย ประเทศไทย นิวซีแลนด์ สหรัฐฯ มอริเชียส เกาะบริติชเวอร์จิน และประเทศญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจจำหน่ายจานรับสัญญาณ iPSTAR ให้บริการคอนเทนท์ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและผ่านอุปกรณ์เครื่องรับโทรทัศน์โดยตรง ประกอบธุรกิจโฆษณาผ่านแบนเนอร์ (banner advertising)

อุตสาหกรรม
บริการโทรคมนาคม
ภาคส่วน
เทคโนโลยี
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย