ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ Non Voting (TNRn)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
9.25
+0.25
(+2.78%)
ปิดตลาด
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
8.85
9.25
ช่วง 52 สัปดาห์
8.05
13.30
ปริมาณการซื้อขาย
600
เสนอซื้อ/เสนอขาย
8.95 / 9.25
ปิดตลาดครั้งก่อน
9
เปิดตลาด
9
ช่วงระยะของวัน
8.85-9.25
ช่วง 52 สัปดาห์
8.05-13.3
ปริมาณการซื้อขาย
600
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
28,525
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
3.45%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
300,000,000
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ประวัติบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) Non Voting

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทยเกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิตถุงยางอนามัยและผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นส่วนบุคคล บริษัทฯ ดำเนินกิจการสามธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทชื่อ Onetouch โดยจัดจำหน่ายไปสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศส่วนใหญ่ในทวีปเอเชีย ธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นโดยจำหน่ายต่อให้กับบริษัทอื่นๆ ที่โลก และธุรกิจงานประมูลกับทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนในไทยและต่างประเทศเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น