ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ Non Voting (TNRn)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
8.40
-0.15
(-1.75%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
8.40
8.55
ช่วง 52 สัปดาห์
7.20
13.30
ปริมาณการซื้อขาย
7,400
เสนอซื้อ/เสนอขาย
8.40 / 8.45

ราคาย้อนหลัง หุ้น TNRn

กรอบเวลา
Daily
08/28/2023 - 09/26/2023
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
8.408.558.558.407.40K-1.75%
8.558.558.608.551.30K0.00%
8.558.558.558.550.00%
8.558.558.558.550.00%
8.558.458.608.456.30K+1.79%
8.408.508.508.4020.40K-1.18%
8.508.558.558.507.00K-1.16%
8.608.558.608.503.00K0.00%
8.608.608.608.600.00%
8.608.608.608.456.30K+0.58%
8.558.558.558.55+0.59%
8.508.508.508.352.20K-0.58%
8.558.508.558.500.20K0.00%
8.558.258.608.250.10K-0.58%
8.608.258.608.255.80K+0.58%
8.558.558.608.552.30K0.00%
8.558.858.857.2082.50K-3.39%
8.858.858.858.7050.10K0.00%
8.858.858.858.850.50K+1.14%
8.758.808.858.7522.70K-0.57%
8.808.708.808.600.10K+1.15%
8.708.708.708.600.40K-0.57%
สูงสุด
8.85
% เปลี่ยน
-4.00
ค่าเฉลี่ย
8.60
ความแตกต่าง
1.65
ต่ำสุด
7.20