Teleperformance (TEPRF)

ปารีส
สกุลเงิน EUR
การปฏิเสธความรับผิด
141.95
+3.00
(+2.16%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
139.40
142.90
ช่วง 52 สัปดาห์
137.30
334.60
ปริมาณการซื้อขาย
253,388
ปิดตลาดครั้งก่อน
138.95
เปิดตลาด
139.95
ช่วงระยะของวัน
139.4-142.9
ช่วง 52 สัปดาห์
137.3-334.6
ปริมาณการซื้อขาย
253,388
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
271,043
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-53.55%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
58,458,329
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

41.22
DAST
-0.69%
56.76
BNPP
+0.51%
126.44
AIR
-0.78%
94.95
SASY
-1.47%
156.90
AIRP
-0.56%

ข่าว Teleperformance SE

ประวัติบริษัท Teleperformance SE

ภาคส่วน
อุตสาหกรรม
พนักงาน
334896