ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น (SYNTEC)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
1.560
-0.030
(-1.89%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
1.530
1.580
ช่วง 52 สัปดาห์
1.470
2.000
ปริมาณการซื้อขาย
630,900
เสนอซื้อ/เสนอขาย
1.560 / 1.570
ปิดตลาดครั้งก่อน
1.59
เปิดตลาด
1.56
ช่วงระยะของวัน
1.53-1.58
ช่วง 52 สัปดาห์
1.47-2
ปริมาณการซื้อขาย
630,900
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
1,297,697
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-10.17%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,590,957,300
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ประวัติบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัทฯ ดำเนินงานในสามประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง พัฒนาที่ดินและที่พักอาศัยเพื่อให้บริการอพาร์ทเมนท์ และดำเนินงานบริหารธุรกิจโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ และที่พักอาศัย โครงการก่อสร้างของบริษัทฯ นั้นรวมถึง งานโครงสร้างพื้นฐาน โครงการของสถาบัน อาคารที่พักอาศัย อาคารเพื่อการพาณิชย์ โรงแรม รีสอร์ท ช้อปปิ้งมอลล์ และโครงการก่อสร้างอุตสาหกรรม บริษัทฯ ยังให้บริการหลากหลายทางด้านงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธาและงานโครงสร้างพื้นฐาน งานออกแบบทางวิศวกรรมพร้อมด้วยบริการเป็นที่ปรึกษาและบริหารโครงการ บริการวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล บริการงานวิศวกรรมฐานรากและเสาเข็ม และบริการฟื้นสภาพเครื่องจักร บริษัทย่อยประกอบด้วย บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ภาคส่วน
อุตสาหกรรม
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย