ล็อกซเล่ย์ (LOXLEY)

2.140
-0.020(-0.93%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  360,400
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  2.120/2.140
 • ช่วงระยะของวัน:
  2.120 - 2.160

ภาพรวมของ LOXLEY

ปิดตลาดครั้งก่อน
2.16
ช่วงระยะของวัน
2.12-2.16
รายรับ
12.56B
เปิดตลาด
2.14
ช่วง 52 สัปดาห์
2.1-2.6
EPS
0.039
ปริมาณการซื้อขาย
360,400
มูลค่าตลาด
4.85B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
0.07
(3.27%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
602,700
อัตราส่วน P/E
53.90
Beta
0.719
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-6.96%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
2,264,954,920
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
-
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร ล็อกซเล่ย์?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ข่าว ล็อกซเล่ย์ จำกัด

บทวิเคราะห์ ล็อกซเล่ย์ จำกัด

ประวัติบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด

ประวัติบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด

 • ประเภท:หลักทรัพย์
 • ตลาด :ไทย
 • ISIN:TH0376010Z04

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจซื้อขายอุปกรณ์สื่อสารและข้อมูลสารสนเทศ (IT) บริษัทฯ ประกอบกิจการในหกกลุ่มประเภทธุรกิจ ได้แก่ เทคโนโลยีซึ่งเกี่ยวกับการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มการสื่อสารทางไกลและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ซึ่งยังรวมถึงการซื้อขายเคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ก่อสร้าง และสินค้าเพื่อผู้บริโภค ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสาร (ICT) ซึ่งรวมถึงธุรกิจการสื่อสาร ผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ โครงการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบพลังงาน เป็นต้น ธุรกิจบริการซึ่งเป็นการให้บริการด้านความปลอดภัยและบริการตัดต่อชิ้นงานวิดีทัศน์ขั้นสุดท้าย (Post Production) ตลอดจนถึงธุรกิจร่วมทุน (joint venture) ซึ่งดำเนินโครงการร่วมทุนกับบริษัทอื่น ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ได้ประกาศตัดลดการลงทุนในบริษัท Societe Commerciale Lao Co., Ltd. 30% จากหุ้นทั้งหมด 61.51%

อ่านเพิ่มเติม

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายขายขายทันทีขายทันทีขายทันที
สรุปขายขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที