เสริมสุข (SSC)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
36.25
+0.75
(+2.11%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
35.75
36.25
ช่วง 52 สัปดาห์
27.50
42.00
ปริมาณการซื้อขาย
700
ปิดตลาดครั้งก่อน
35.5
เปิดตลาด
35.75
ช่วงระยะของวัน
35.75-36.25
ช่วง 52 สัปดาห์
27.5-42
ปริมาณการซื้อขาย
700
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
3,456
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
20.83%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
265,900,484
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

บทวิเคราะห์ เสริมสุข จำกัด

ประวัติบริษัท เสริมสุข จำกัด

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม บริษัทฯ ดำเนินงานในสองประเภทธุรกิจ อันได้แก่ เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอลอัดก๊าซ ซึ่งผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่นภายใต้ชื่อสินค้า est และ Crystal Soda และเครื่องดื่มประเภทไม่อัดก๊าซซึ่งเป็นการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่ม มิกเซอร์ ตลอดจนจัดจำหน่ายเครื่องดื่มให้พลังงานและชาภายใต้ยี่ห้อ Crystal, Wrangyer, Oishi, Lipton และ Gatorade บริษัทย่อยประกอบด้วย บริษัท เกรทแบรนด์ จำกัด, บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จํากัด และบริษัท บริษัท เสริมสุข เทรนนิ่ง จํากัด