เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล (XPG)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
1.27
+0.01(+0.79%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
1.231.30
ช่วง 52 สัปดาห์
0.891.67
เสนอซื้อ/เสนอขาย
1.27 / 1.28
ปิดตลาดครั้งก่อน
1.26
เปิดตลาด
1.28
ช่วงระยะของวัน
1.23-1.3
ช่วง 52 สัปดาห์
0.89-1.67
ปริมาณการซื้อขาย
165,671,700
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
156,189,840
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-15.89%
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

ประวัติบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล

บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทโฮลดิ้งด้านการลงทุนในประเทศไทย บริษัทฯ ประกอบกิจการในสามประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการลงทุน ซึ่งมุ่งเน้นที่การลงทุนในประเทศไทยและอินโดจีน ธุรกิจด้านหลักทรัพย์ ซึ่งดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมค้าหลักทรัพย์ อาทิ บัญชีเงินสด บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance) และบัญชีอินเทอร์เน็ต และธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ ซึ่งให้บริการบริหารจัดการกองทุน ได้แก่ กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) กองทุนรวมผสม (Balanced Fund) กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี (Tax-saving Fund) และกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) บริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลารีส จำกัด ประกอบธุรกิจบริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
30
ตลาด
ไทย

งบกำไรขาดทุน