บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (MST)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
10.80
-0.10
(-0.92%)
ปิดตลาด
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
10.80
11.00
ช่วง 52 สัปดาห์
10.50
14.80
ปริมาณการซื้อขาย
7,600
เสนอซื้อ/เสนอขาย
10.80 / 10.90
ปิดตลาดครั้งก่อน
10.9
เปิดตลาด
11
ช่วงระยะของวัน
10.8-11
ช่วง 52 สัปดาห์
10.5-14.8
ปริมาณการซื้อขาย
7,600
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
56,429
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-8.4%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
570,814,500
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ประวัติบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการลงทุนและค้าหลักทรัพย์ บริษัทฯ ประกอบกิจการในสองประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจธนาคารเพื่อการลงทุน ให้บริการซึ่งรวมถึง การเป็นนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริการซื้อขายตราสารหนี้ บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนที่ปรึกษาด้านการเงินให้กับบริษัท และบริการเสนอขายหลักทรัพย์ เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ การยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ นายหน้าค้าอนุพันธ์สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) SET 50 Index Futures, Index Options, Single Stock Futures และ Gold Futures ให้บริการซื้อขายทั้งในรูปแบบดั้งเดิมในตลาดที่ต้องการลงทุน และผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
841
ตลาด
ไทย