Quest Diagnostics (DGX)

140.84
-0.14(-0.10%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    360,501
  • ช่วงระยะของวัน:
    140.73 - 142.84
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    125.33 - 174.16

ภาพรวมของ DGX

ปิดตลาดครั้งก่อน
140.98
ช่วงระยะของวัน
140.73-142.84
รายรับ
10.58B
เปิดตลาด
140.96
ช่วง 52 สัปดาห์
125.33-174.16
EPS
12.38
ปริมาณการซื้อขาย
360,501
มูลค่าตลาด
16.43B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
2.64
(1.87%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
902,288
อัตราส่วน P/E
11.44
Beta
0.989
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-5.11%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
116,606,294
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
24 ต.ค. 2565
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Quest Diagnostics?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

ข่าว Quest Diagnostics Incorporated

ประวัติบริษัท Quest Diagnostics Incorporated

ประวัติบริษัท Quest Diagnostics Incorporated

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายขายซื้อซื้อทันทีซื้อทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีขายทันทีซื้อซื้อทันทีซื้อ
สรุปขายทันทีขายทันทีซื้อซื้อทันทีซื้อทันที