ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ (QHOPu)

ไทย
2.94
+0.04(+1.38%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  18,300
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  2.90/2.94
 • ช่วงระยะของวัน:
  2.90 - 2.94

ภาพรวมของ QHOPu

ปิดตลาดครั้งก่อน
2.9
ช่วงระยะของวัน
2.9-2.94
รายรับ
-
เปิดตลาด
2.9
ช่วง 52 สัปดาห์
2-3.14
EPS
-0.24
ปริมาณการซื้อขาย
18,300
มูลค่าตลาด
562.42M
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
N/A
(N/A)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
43,205
อัตราส่วน P/E
-12.25
Beta
0.36
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
40%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
191,300,000
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
-
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ประวัติบริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้

ประวัติบริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้

 • ประเภท:หลักทรัพย์
 • ตลาด :ไทย
 • ISIN:TH0974010009

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และมีวัตถุประสงค์เฉพาะ วัตถุประสงค์คือ การระดมเงินทุนจากสาธารณะและนักลงทุนทั่วไปเพื่อนำไปซื้อและเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และจําหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ ที่กองทุนฯ ได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ไม่วาจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือขาย เพื่อประโยชน์ของทรัพย์สินเอง และเพื่อสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนฯ ซึ่งนี่ยังรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินและหลักทรัพย์อื่น ๆ กองทุนฯ บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดูแลผลประโยชน์คือ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด กองทุนฯ ลงทุนในสิทธิการเช่าในโครงการโรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (Amari Boulevard Hotel) ซึ่งประกอบด้วย ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

อ่านเพิ่มเติม

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อ
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันที
สรุปซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันที