เอ็นเอฟซี (NFC)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
4.960
-0.040
(-0.80%)
ปิดตลาด
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
4.940
5.100
ช่วง 52 สัปดาห์
2.400
10.600
ปริมาณการซื้อขาย
393,400
ปิดตลาดครั้งก่อน
5
เปิดตลาด
5
ช่วงระยะของวัน
4.94-5.1
ช่วง 52 สัปดาห์
2.4-10.6
ปริมาณการซื้อขาย
393,400
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
1,070,335
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
49.7%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,087,833,056
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ประวัติบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ชื่อเดิมคือ บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี ตลอดจนทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมี บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เคมี ซึ่งใช้ในภาคอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีของบริษัทฯ นั้นประกอบไปด้วยปุ๋ยสูตรเดี่ยวและปุ๋ยสูตรผสม ขึ้นอยู่กับความต้องการของอัตราส่วนของธาตุไนโตรเจน-ฟอสฟอรัส-โปแตสเซียม (N-P-K) ยกตัวอย่างเช่น ปุ๋ยสูตร 16-20-0, 16-16-8, 15-15-15, 13-13-21, 16-8-8 ฯลฯ บริษัทฯ ยังมีกรดซัลฟูริก กรดฟอสฟอริก แอมโมเนีย และยิปซัมจำหน่ายอีกด้วย ดำเนินงานฐานการผลิตอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด ซึ่งให้บริการท่าเรือและรับฝากสินค้า

อุตสาหกรรม
สารเคมี
พนักงาน
44
ตลาด
ไทย