เน็ตเบย์ (NETBAYm)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
23.70
-0.20
(-0.84%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
23.70
24.00
ช่วง 52 สัปดาห์
23.40
35.00
ปริมาณการซื้อขาย
971,800
ปิดตลาดครั้งก่อน
23.9
เปิดตลาด
23.9
ช่วงระยะของวัน
23.7-24
ช่วง 52 สัปดาห์
23.4-35
ปริมาณการซื้อขาย
971,800
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
599,897
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-18.97%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
200,000,000
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ข่าว เน็ตเบย์ จำกัด

บทวิเคราะห์ เน็ตเบย์ จำกัด

ประวัติบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ให้บริการด้านพาณิชย์ธุรกิจ (e-Business) บริษัทน ให้บริการโซลูชันแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บริการแบ่งออกได้เป็นสามกลุ่ม ได้แก่กลุ่ม การค้าโลจีสติกส์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Logistics), การบริการธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) และโครงการอื่น ๆ ซึ่งธุรกิจการค้าโลจีสติกส์ทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Logistics คือบริการโซลูชันอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่บริการเอกสารทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์, ข้อมูลธุรกรรมการชำระภาษีศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์, การส่งข้อมูลรายงานเรือเข้า และบริการงานด่วนทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจด้านพาณิชย์ธุรกิจ ประกอบด้วยระบบรายงาน ETR Gateway และระบบ CDD Gateway สำหรับให้บริการแก่สถาบันการเงิน โครงการอื่น ๆ ของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบข้อมูลภายในให้แก่ลูกค้ารายเฉพาะ รวมถึงให้บริการอื่น ๆ บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท คลาวด์ครีเอชั่น จำกัด ให้บริการเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งแก่ธุรกิจอื่น ๆ

ภาคส่วน
เทคโนโลยี
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย