MTN Group (MTNJ)

13,675
+471(+3.57%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    7,056,891
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    13,675/13,676
  • ช่วงระยะของวัน:
    13,152 - 13,822

ภาพรวมของ MTNJ

ปิดตลาดครั้งก่อน
13,204
ช่วงระยะของวัน
13,152-13,822
รายรับ
181.65B
เปิดตลาด
13,177
ช่วง 52 สัปดาห์
10,080-21,149
EPS
7.38
ปริมาณการซื้อขาย
7,056,891
มูลค่าตลาด
246.59B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
300.00
(2.19%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
5,214,378
อัตราส่วน P/E
18.52
Beta
0.93
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
32.91%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,803,226,302
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
10 ส.ค. 2565
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร MTN Group?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ขายทันทีซื้อ
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีซื้อซื้อทันทีขายทันทีซื้อ
สรุปขายถือหุ้นไว้ซื้อขายทันทีซื้อ