เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี (MNITu)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
1.790
+0.090
(+5.29%)
ข้อมูลล่าช้า
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
1.700
1.790
ช่วง 52 สัปดาห์
1.340
2.140
ปริมาณการซื้อขาย
600
ปิดตลาดครั้งก่อน
1.7
เปิดตลาด
1.7
ช่วงระยะของวัน
1.7-1.79
ช่วง 52 สัปดาห์
1.34-2.14
ปริมาณการซื้อขาย
600
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
8,648
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
3.66%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
138,000,000
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ประวัติบริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน จัดตั้งและบริหารโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กองทุนฯ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย อาคาร ที่ดิน และบ้านส่วนตัว อสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น โครงการอาคารเลคชอว์-นอร์ท ซึ่งเป็นอาคาร 17 ชั้นให้เช่า, โครงการอาคารเลคชอว-เวสต์ ซึ่งเป็นอาคาร 17 ชั้นให้เช่า โครงการเรนทรี เรสซิเดนซ์ และโครงการซันไชน์เพลส ซึ่งเป็นบ้านส่วนตัว 2 ชั้น ฯลฯ โครงการทั้งหมดตั้งอยู่ในโครงการหมู่บ้านนิชดาธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี