ปตท. F (PTTf)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
34.25
0.00(0.00%)
ข้อมูลล่าช้า
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
34.0034.25
ช่วง 52 สัปดาห์
29.5038.00
เสนอซื้อ/เสนอขาย
-
ปิดตลาดครั้งก่อน
34
เปิดตลาด
34
ช่วงระยะของวัน
34-34.25
ช่วง 52 สัปดาห์
29.5-38
ปริมาณการซื้อขาย
0
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
95,887
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-9.87%
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ประวัติบริษัท ปตท. จำกัด F

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียม บริษัทฯ ให้บริการจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง ขนส่ง และจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ (NGV) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและน้ำมันเครื่องผ่านสถานีบริการทั่วประเทศและยังส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ บริษัทยังดำเนินธุรกิจค้าปลีกที่สถานีบริการของตนด้วย บริษัทดำเนินงานผ่านบริษัทย่อยและบริษัทในเครือของตน ในการสำรวจ ผลิต กลั่น ทำการตลาด ขนส่ง และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมิคอลและอะโรแมติกส์ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ดำเนินธุรกิจการค้าต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง การนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบ แก๊สธรรมชาติเหลว ปิโตรเลียม ปิโตรเคมิคอล และการจัดหาเรือและยานพาหนะเพื่อการขนส่งระหว่างประเภท

อุตสาหกรรม
แก๊สและน้ำมัน
ภาคส่วน
พลังงาน
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย

งบกำไรขาดทุน