อินทรประกันภัย (INSURE)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
123.00
-2.00
(-1.60%)
ข้อมูลล่าช้า
ช่วงระยะของวัน
123.00
123.00
ช่วง 52 สัปดาห์
122.00
350.00
ปริมาณการซื้อขาย
100
เสนอซื้อ/เสนอขาย
122.00 / 133.00
ปิดตลาดครั้งก่อน
125
เปิดตลาด
123
ช่วงระยะของวัน
123-123
ช่วง 52 สัปดาห์
122-350
ปริมาณการซื้อขาย
100
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
389
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-63.98%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
10,000,000
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ INSURE วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ

ประวัติบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้บริการประกันวินาศภัย บริษัทฯ ดำเนินงานในสี่ประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจประกันอัคคีภัยซึ่งให้ความคุ้มครองอาคาร บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ แฟลต และอาคารชุดตลอดจนทรัพย์สินต่าง ๆ ภายในสิ่งก่อสร้างเหล่านั้น ธุรกิจการประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง การประกันภัยทางรถยนต์ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุบัติเหตุจากการเดินทาง ประกันภัยความเสี่ยงทุกประเภท ประกันภัยโจรกรรม ประกันภัยความรับต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัยความซื่อสัตย์ ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน ประกันภัยโรงงานและอุปกรณ์ การประกันภัยงานตามสัญญา ประกันภัยหม้อน้ำ ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร และประกันภัยเครื่องจักรหยุดทำงาน ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีบริการรับประกันภัยต่อทั้งในและนอกประเทศ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ บริษัทฯ ดำเนินงานผ่านสำนักงานสาขาในเชียงใหม่ สงขลา ชลบุรี พิษณุโลก และนครราชสีมา

อุตสาหกรรม
ประกันภัย
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย

งบกำไรขาดทุน