ไอเอฟเอส แคปปิตอล (IFS)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
2.76
+0.02(+0.73%)
ปิดตลาด
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
2.762.76
ช่วง 52 สัปดาห์
2.623.16
เสนอซื้อ/เสนอขาย
2.74 / 2.76
ปิดตลาดครั้งก่อน
2.74
เปิดตลาด
2.76
ช่วงระยะของวัน
2.76-2.76
ช่วง 52 สัปดาห์
2.62-3.16
ปริมาณการซื้อขาย
100
ปริมาณเฉลี่ย (3
93,384
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1
-4.2%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
493,499,975
มูลค่ายุติธรรม
ปลดล็อก
ช่วงการจ่ายเงินปันผลที่ต่อเนื่อง
ปลดล็อก
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ IFS วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ

ประวัติบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อแฟคเตอริ่งและสินเชื่อสำหรับเครื่องมืออุปกรณ์ กิจกรรมหลักของบริษัทได้แก่ ธุรกิจแฟคเตอริ่ง ซึ่งเป็นสินเชื่อระยะสั้นที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจของลูกค้า ธุรกิจเช่าซื้อ และธุรกิจลีซซิ่ง ซึ่งจะเป็นสินเชื่อระยะยาวสำหรับการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สินเชื่อสำหรับเครื่องมืออุปกรณ์ของบริษัทฯ นั้น ให้แก่บริษัทเพื่อจัดซื้อเครื่องจักร เครื่องมือ ยานพาหนะ และอุปกรณ์อื่น ๆ ด้วยการทำสัญญาลีซซิ่งและสัญญาเช่าซื้อ บริการอื่น ๆ ได้แก่ บริการยืนยันการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต (LC) และทรัสต์ รีซีต (TR) ลูกค้าของบริษัทฯ เบื้องต้นแล้วจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SME) ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารและเครื่องดื่ม เภสัชภัณฑ์ กระดาษและหีบห่อ อิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ

อุตสาหกรรม
บริการธนาคาร
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย