Home Depot (HD)

327.99
+0.92(+0.28%)
หลังเวลาทำการ
327.22
-0.77(-0.23%)
- ข้อมูลเรียลไทม์
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    3,633,949
  • ช่วงระยะของวัน:
    320.33 - 328.48
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    264.51 - 420.61

ภาพรวมของ HD

ปิดตลาดครั้งก่อน
327.07
ช่วงระยะของวัน
320.33-328.48
รายรับ
158.39B
เปิดตลาด
321.08
ช่วง 52 สัปดาห์
264.51-420.61
EPS
16.63
ปริมาณการซื้อขาย
3,633,949
มูลค่าตลาด
335.17B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
7.60
(2.32%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
4,090,102
อัตราส่วน P/E
19.70
Beta
0.956
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-19.57%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,023,726,443
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
20 ก/พ/ 2566
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Home Depot?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ข่าว Home Depot Inc

ประวัติบริษัท Home Depot Inc

ประวัติบริษัท Home Depot Inc

ราคาเป้าหมายจากนักวิเคราะห์

ค่าเฉลี่ย337.33 (+2.85% ขาขึ้น (upside))
สูงสุด470
ต่ำสุด140.81
ราคา327.99
จำนวนของนักวิเคราะห์30
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ซื้อ
เป้าหมายราคารอบ 12 เดือนของนักวิเคราะห์

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีถือหุ้นไว้
สรุปซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อ