Goldman Sachs (GS)

303.89
+4.40(+1.47%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    1,907,380
  • ช่วงระยะของวัน:
    299.92 - 307.44
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    278.15 - 426.16

ภาพรวมของ GS

ปิดตลาดครั้งก่อน
299.49
ช่วงระยะของวัน
299.92-307.44
รายรับ
60.03B
เปิดตลาด
303.32
ช่วง 52 สัปดาห์
278.15-426.16
EPS
51.52
ปริมาณการซื้อขาย
1,907,380
มูลค่าตลาด
99.73B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
8.00
(2.67%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
2,617,663
อัตราส่วน P/E
5.81
Beta
1.39
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-18.77%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
328,223,565
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
17 ก.ค. 2565
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Goldman Sachs?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

ข่าว Goldman Sachs Group Inc

บทวิเคราะห์ Goldman Sachs Group Inc

ประวัติบริษัท Goldman Sachs Group Inc

ประวัติบริษัท Goldman Sachs Group Inc

อุตสาหกรรม
ตลาดทุน
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
43900

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายถือหุ้นไว้ซื้อถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีขายซื้อทันทีซื้อทันทีขายทันที
สรุปขายทันทีถือหุ้นไว้ซื้อทันทีซื้อขาย