Goldman Sachs (GS)

354.97
+5.34(+1.53%)
ก่อนเปิดตลาด
353.34
-1.63(-0.46%)
- ข้อมูลเรียลไทม์
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    1,904,629
  • ช่วงระยะของวัน:
    349.52 - 355.00
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    277.84 - 389.58

ภาพรวมของ GS

ปิดตลาดครั้งก่อน
349.63
ช่วงระยะของวัน
349.52-355
รายรับ
44.65B
เปิดตลาด
351.73
ช่วง 52 สัปดาห์
277.84-389.58
EPS
30.57
ปริมาณการซื้อขาย
1,904,629
มูลค่าตลาด
124.33B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
10.00
(2.85%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
2,654,185
อัตราส่วน P/E
11.58
Beta
1.42
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
3.59%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
350,849,600
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
17 เม/ย/ 2566
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Goldman Sachs?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ข่าว Goldman Sachs Group Inc

ประวัติบริษัท Goldman Sachs Group Inc

ประวัติบริษัท Goldman Sachs Group Inc

ราคาเป้าหมายจากนักวิเคราะห์

ค่าเฉลี่ย382.96 (+7.89% ขาขึ้น (upside))
สูงสุด495.00
ต่ำสุด189.00
ราคา354.97
จำนวนของนักวิเคราะห์25
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ซื้อ
เป้าหมายราคารอบ 12 เดือนของนักวิเคราะห์

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อซื้อ
สรุปซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันที