Hanchang (005110)

โซล
735
0(0.00%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    652,251
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    734/735
  • ช่วงระยะของวัน:
    727 - 742

ภาพรวมของ 005110

ปิดตลาดครั้งก่อน
735
ช่วงระยะของวัน
727-742
รายรับ
84.04B
เปิดตลาด
738
ช่วง 52 สัปดาห์
586-1,775
EPS
-107.54
ปริมาณการซื้อขาย
652,251
มูลค่าตลาด
58.36B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
N/A
(N/A)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
1,878,730
อัตราส่วน P/E
-10.48
Beta
0.668
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-35.24%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
79,395,667
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
-
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Hanchang?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ประวัติบริษัท Hanchang

ประวัติบริษัท Hanchang

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซื้อถือหุ้นไว้ขายขายทันทีขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อทันทีซื้อทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที
สรุปซื้อทันทีซื้อขายทันทีขายทันทีขายทันที